Dokumenty ke stažení

Najdete nás

Všeobecné

Prohlášení o zřízení zdravotních ústavů

Statut Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad labem

Jmenování ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad labem

Objednávka služeb – všeobecná

Reklamační řád

Reklamační protokol

Sazebník úhrad za poskytnuté informace (zák. č. 106/1999)

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a, odst. 7, zákona č. 106/1999 Sb.

Organizační schéma Zdravotního ústavu

GDPR – Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o povinném subjektu

Nařízení EP a Rady EU 2016_679

Informace o Cookies

Zásady přístupnosti webu

Centrum hygienických laboratoří

(Analýzy a měření v oblasti životního, pracovního a mimopracovního prostředí)

Ceník vybraných služeb CHL (Centra hygienických laboratoří)

Objednávka služeb – všeobecná

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání – hromadný

Průvodka ke kontrole sterilizátoru

Nabídka – Akrylamid v potravinách

Nabídka – azbest

Nabídka – Ethylenoxid v potravinách

Nabídka – koncentrace methanolu a ethanolu v lihovině

Nabídka – kontrola úrovně hygieny a čistoty

Nabídka – měření hluku

Nabídka – ověření nezávadnosti keramických výrobků – cenová nabídka

Nabídka – ověření nezávadnosti keramických výrobků

Nabídka – ovoce a zelenina

Nabídka – rozbory odpadní vody

Nabídka – rozbory pitné vody

Nabídka – stanovení plísní

Nabídka – testování dezinfekčních přípravků

Informace – kvalita vnitřního prostředí

Informace – Ovoce a zelenina

Informace – Radionuklidy – návod na odběr vody

Informace – Radionuklidy – význam ukazatelů

Informace – stanovení plísní

Informace – teplá voda – Legionella

Informace – dezinfekce ZÚ Ostrava

Informace – dezinfekce ZÚ Ústí nad Labem

Informace – Voda – Návod na odběr pitné vody

Informace – voda – Rozbor pitné vody (skládačka)

Informace – voda – studny jako zdroj pitné vody (PV)

Informace – Voda – Význam ukazatelů

Centrum zdravotních služeb

 

Objednávka služeb – všeobecná

Ceník očkování

Seznam nemocí – podrobné informace

Další služby pro cestovatele

Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje 2020

Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje 2019

Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje 2018

Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje 2017

Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji

Putování za zdravým jídlem 2018

Česko-německý projekt OdCOM

Centrum imunologie a mikrobiologie

 

Objednávka služeb – všeobecná

Laboratoř imunologie – ústí nad labem

 

Laboratorní příručka

Žádanka A1 – humorální imunita, autoimunita

Žádanka A2 – antiinfekční imunita

Žádanka B – buněčná imunita

Žádanka C – vyšetření specifického IgE

Žádanka D – vyšetření likvoru

Žádanka M – vyšetření k přípravě AVC

Žádanka M – vyšetření k přípravě AVC

Laboratoř imunologie – praha

 

Laboratorní příručka

Žádanka

Seznam aktuálních vyšetření

Seznam aktuálních vyšetření

Parazitologie, mykologie a mykobakteriologie – praha

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka

Žádanka

Žádanka

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz – praha

EHK – externí hodnocení kvality

1154

1129

1097

1074

1042

1019

996

973

951

951

928

Statistiky parazitů v ČR – 2020 – 2016

Statistika střevních parazitů – 2020

Statistiky střevních parazitů – 2019

Statistiky střevních parazitů – 2018

Statistiky střevních parazitů – 2017

Statistiky střevních parazitů – 2016

Lékařská mikrobiologie – ústí nad labem

Laboratorní příručka

Žádanka mikrobiologie

Žádanka mykobakteriologie

Žádanka mykobakteriologie

Lékařská mikrobiologie – kladno

Laboratorní příručka

Žádanka

Žádanka

Lékařská mikrobiologie – plzeň

Laboratorní příručka

Žádanka

Odběrová místnost

Nabídka služeb

Nabídka služeb pro gynekology

Nabídka služeb pro gynekology

Oddělení přípravných provozů

Informace poskytované výrobcem – kultivační půdy

Návod k použití – testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií

Informace poskytované výrobcem – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

Návod k použití – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Pokyny – pravidla domácí izolace

Seznam virucidních dezinfekčních přípravků

Informace a často kladené dotazy k očkování

Čestné prohlášení před aplikací očkovací látky

Stanovení protilátek COVID-19 – Ústí nad Labem

Stanovení protilátek COVID-19 – Plzeň

Pylové zpravodajství – stanice Pylové informační služby

Archiv – stanice PIS – Ústí nad Labem

Archiv – stanice PIS – Plzeň

Archiv – stanice PIS – Karlovy Vary

Archiv – stanice PIS – Ústí nad Orlicí

Archiv – stanice PIS – České budějovice

Archiv – stanice ČIPA – Liberec