Balené vody

NAJDETE NÁS

BALENÉ VODY SE DĚLÍ NA:

BALENÉ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY Zdrojem pro výrobu vody je podzemní přírodní minerální voda. Tento zdroj musí být dobře chráněn a mít stabilní kvalitu. Požadavky na jakost zdroje minerální vody jsou specifikovány ve vyhlášce č. 423/2001 Sb. Požadavky na jakost balené minerální vody jsou určeny vyhláškou č. 275/2004 Sb.

BALENÉ PRAMENITÉ VODY Tato balená voda je vyrobena z podzemního chráněného zdroje. Voda má nižší obsah minerálních látek (nejvýše 1000 mg/l) a je vhodná pro trvalé požívání dětmi i dospělými. Požadavky na jakost určuje vyhláška č. 275/2004 Sb.

BALENÉ KOJENECKÉ VODY Je to výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, při výrobě voda nesmí být upravována žádným způsobem měnícím složení vody. Voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Požadavky na jakost jsou určeny vyhláškou č. 275/2004 Sb.

BALENÉ PITNÉ VODY Tato voda musí splňovat požadavky na pitnou vodu, dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. (stejně jako voda z vodovodu). Je-li voda uměle doplněna minerálními látkami, musí být toto uvedeno na etiketě.

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy balených vod jsou určeny výrobcům balených vod, uživatelům balených vod (restauracím, hotelům apod.), občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbor balené přírodní minerální vody
  • Rozbor balené pramenité vody
  • Rozbor balené kojenecké vody
  • Rozbor balené pitné vody
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Radiologický rozbor balené vody
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Balené pitné vody jsou hodnoceny podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Ostatní druhy balených vod (minerální, pramenitá, kojenecká) se řídí požadavky vyhlášky č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Přírodní minerální vody k výrobě balených přírodních minerálních vod dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

Další informace: 

K rozboru se dodává voda v originálním obalu. Množství se řídí požadovaným typem rozboru, činí až 12 litrů.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

 

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – Voda – význam ukazatelů

Informace – voda – Rozbor pitné vody (skládačka)

Informace – radionuklidy – význam ukazatelů

Informace – radionuklidy – návod na odběr vody

Systém kvality