Pitné a teplé vody

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy pitných a teplých vod jsou určeny provozovatelům vodovodů, výrobcům a distributorům pitné vody, dodavatelům teplé vody, provozovatelům hotelových a restauračních zařízení a potravinářským provozům, zdravotnickým zařízením, občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbor pitné vody ze studny a jiných zdrojů
  • Rozbor pitné vody ke kolaudaci – pro soukromé objekty při napojení na vodovodní řád v kráceném rozsahu, pro připojení na nový zdroj vody, popř. pro potravinářské provozy
  • Krácený a úplný rozbor pitné vody – především pro výrobce a distributory pitné vody, provozovatele hotelů, restaurací a dalších komerčních objektů s vlastním zdrojem pitné vody
  • Stanovení pesticidních látek v pitné vodě
  • Rozbor teplé vody vyrobené z pitné nebo z jiné než pitné vody, především stanovení legionell
  • Rozbor teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců
  • Radiologický rozbor pitné vody
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Analýzy pitných a teplých vod jsou prováděny dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Předpis obsahuje hygienické limity pro jednotlivé parametry, podle kterých se hodnotí výsledná kvalita vody. Radiologické rozbory pitné vody jsou prováděny dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášky č. 422/2016  Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – Voda – význam ukazatelů

Informace – voda – Návod na odběr pitné vody

Informace – voda – Studny jako zdroj pitné vody (PV)

Informace – voda – Rozbor pitné vody (skládačka)

Informace – radionuklidy – význam ukazatelů

Informace – radionuklidy – návod na odběr vody

Informace – teplá voda – legionella

Nabídka – rozbor pitné vody

Systém kvality