Písky

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy transformátorových olejů na obsah PCB jsou určeny vlastníkům, případně provozovatelům zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají tak evidenci. Vlastnící nebo provozovatelé mají povinnost taková zařízení dekontaminovat, nebo prokázat, že elektroizolační kapaliny v těchto zařízeních (oleje) neobsahují PCB.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory nově dodávaného písku do pískoviště (písek z pískovny)
  • Rozbory písku určeného pro hrací plochy (pro chemickou, mikrobiologickou a parazitologickou kontrolu písku v pískovištích)
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

 

LEGISLATIVA

Analýzy jsou prováděny dle požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

 

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná