Azbest

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena majitelům a provozovatelům budov, zájemcům o nákup, prodej a pronájem nemovitostí, projekčním, sanačním, demoličním a stavebním firmám, realitním kancelářím, zpracovatelům odpadů, občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Průkaz a identifikace azbestu včetně jeho forem
  • Průzkumy staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu, včetně akreditovaného odběru
  • Analýzy vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu na obsah azbestu
  • Odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následná analýza na výskyt vláknitého prachu včetně azbestových vláken
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Další informace:

Azbest je vláknitý minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny (např. chryzolit) a amfiboly (např. krocidolit). U všech modifikací se jedná o látku toxickou, karcinogen kategorie 1. Nebezpečnost azbestu tkví zejména v malých částečkách a jeho vláknité struktuře. Jedná se o tzv. respirabilní vlákna, která pronikají až do části dýchacích cest bez řasinkového epitelu a do plicních sklípků kde mohou vyvolat rakovinné bujení. Jeho použití bylo velmi rozsáhlé a vyskytuje se v různých materiálech staveb: izolační desky, nástřiky konstrukcí budov, obvodové pláště budov, kovoplastové obvodové zdivo, střešní krytiny, krytí a podklady kabelových rozvodů a elektroinstalací, tepelná izolační vata, betony pro speciální použití (např. v jaderných elektrárnách), podlahové krytiny, staré asfaltové lepenky, plachty, protipožární roušky, topidla – izolační šňůry, desky, vzduchotechnika, komínové a odpadní roury, svody dešťové vody, těsnění oken a dveří, těsnění přírub, tepelné clony apod.

V ČR je výroba azbestových materiálů zakázaná od roku 1997. Práce s azbestem jsou zakázané od 1.1.2005 s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování.

 

 

Ovzduší (prach, chemické škodliviny, azbest, Horiba – venkovní)
Kraj
Město
Adresa
Kontakt
E-mail
Telefon
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Jitka Andrýsková
jitka.andryskova@zuusti.cz
606180675
Náchod
Denisovo nábřeží 840, 547 01 Náchod
Ing. Renata Wircińská
renata.wircinska@zuusti.cz
776264260
Trutnov
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Pardubický kraj
Pardubice
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Ing. Hana Tamchynová
hana.tamchynova@zuusti.cz
606677919
Liberecký kraj
Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Renata Víšková
renata.viskova@zuusti.cz
731566942
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Pasteurova 3658/3a, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kudová
lenka.kudova@zuusti.cz
724034028
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Mgr. Naděžda Vančurová
nadezda.vancurova@zuusti.cz
602434114
Plzeňský kraj
Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
Tachov
Volyňská 1544, 347 01 Tachov
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
Jihočeský kraj
České Budějovice
L.B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
Ing. Lubomír Opekar
lubomir.opekar@zuusti.cz
602793639
Hlavní město Praha
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Mgr. Marcela Kalinová
marcela.kalinova@zuusti.cz
602415792
Středočeský kraj
Kladno
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Kolín
U Nemocnice 430, 280 00 Kolín 3
Mgr. Michala Semíková
michala.semikova@zuusti.cz
724290510
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Kučera
z.kucera@zuusti.cz
602649407

 

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

nabídka – Azbest