ZDRAVOTNÍ  ÚSTAV  se sídlem v Ústí nad Labem

Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01  Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR:

  • provádíme rozbory a měření, testujeme, kontrolujeme

  • podílíme se na ochraně veřejného zdraví

  • poskytujeme zdravotní služby

Testujeme HIV a jiné sexuálně přenosné nemoci, anonymně a bez objednání.

  • Po rizikové události vyčkejte na testování 3 měsíce
  • Odběr krve ze žíly
  • Před odběrem se najezte a napijte
  • Seznam poraden a jejich ordinační dobu najdete Zde
  • Bližší informace na telefonním čísle: +420 245 015 015