Kontrola sterility zdravotnických prostředků

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena veškerým zdravotnickým zařízením a případně dalším službám, kde se používají zdravotnické prostředky a musí se zajistit jejich bezpečnost při dalším použití (manikúry, pedikúry, kosmetické salony, tetovací salony apod.)

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Mikrobiologická kontrola a testování sterility zdravotnických prostředků (instrumentárium, jednorázový materiál apod.)

LEGISLATIVA

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění.
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná CIM

Systém kvality