Zásady ochrany osobních údajů, Cookies a prohlášení o přístupnosti webu

GDPR + Pověřenec + Cookies + přístupnost webu

GDPR

Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec

ZÚ ÚL jmenoval v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec: Moore Advisory CZ s.r.o., IČ 096 92 142, se sídlem Karolinská 661/4, 186 oo Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 340583

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle shora uvedeného nařízení, a to:
písemně na adrese: 
gdpr@zuusti.cz nebo osobně v pracovní dny vždy od 9 do 15 hodin na telefonu +420 734 647 701.

Používání cookies

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stanovuje, že návštěvník webu odsouhlasí používání Cookies nastavením/zakázáním Cookies ve svém vlastním internetovém prohlížeči. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jak Vaše cookies zpracováváme, použijte prosím program od Googlu (lze spustit pouze z PC)https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zásady přístupnosti webu

Přístupnost webu podle Zákona č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.