Stanovení suspendovaných částic v ovzduší - GRIMM

NAJDETE NÁS

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme kontinuální měření prašnosti včetně distribuce velikosti částic pro potřeby:

  • klasifikace čistoty vzduchu pro čisté prostory a příslušné řízené prostředí dle ČSN EN ISO 14644 – zdravotnická zařízení, výrobci elektroniky, apod.
  • znečištění a třídy čistoty – stlačený vzduch dle ČSN ISO 8573 – zdravotnická zařízení, výrobci elektronik, apod.
  • kontinuální stanovení suspendovaných částic (prach) frakce PM2,5 a PM10 v ovzduší pobytových místností dle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – (před)školní zařízení, zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, ubytovací zařízení, stavby pro obchod, stavby pro shromažďování většího počtu osob
  • kontinuální stanovení vdechovatelné, respirabilní a torakální frakce polétavého prachu v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ČSN EN 481
  • stanovení znečištění ovzduší prachovými částicemi pro technologické požadavky (např. na volbu vhodného filtrační zařízení, na instalaci signalizačních senzorů pro chemické škodliviny…)

 

 

 

Ovzduší (prach, chemické škodliviny, azbest, Horiba – venkovní)
Kraj
Město
Adresa
Kontakt
E-mail
Telefon
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Jitka Andrýsková
jitka.andryskova@zuusti.cz
606180675
 
Náchod
Denisovo nábřeží 840, 547 01 Náchod
Ing. Renata Wircińská
renata.wircinska@zuusti.cz
776264260
 
Trutnov
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Pardubický kraj
Pardubice
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Ing. Hana Tamchynová
hana.tamchynova@zuusti.cz
606677919
Liberecký kraj
Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Renata Víšková
renata.viskova@zuusti.cz
731566942
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Pasteurova 3658/3a, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kudová
lenka.kudova@zuusti.cz
724034028
 
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Mgr. Naděžda Vančurová
nadezda.vancurova@zuusti.cz
602434114
Plzeňský kraj
Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
 
Tachov
Volyňská 1544, 347 01 Tachov
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
Jihočeský kraj
České Budějovice
L.B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
Ing. Lubomír Opekar
lubomir.opekar@zuusti.cz
602793639
Hlavní město Praha
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Mgr. Marcela Kalinová
marcela.kalinova@zuusti.cz
602415792
Středočeský kraj
Kladno
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
 
Kolín
U Nemocnice 430, 280 00 Kolín 3
Mgr. Michala Semíková
michala.semikova@zuusti.cz
724290510
 
Příbram
U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
Ing. Jan Máša
jan.masa@zuusti.cz
724 607 484
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Kučera
z.kucera@zuusti.cz
602649407

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.