Měření denního a umělého osvětlení

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření denního
a umělého osvětlení
:

 

  • měření a hodnocení denního, umělého a složek sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorách
  • měření a hodnocení umělého osvětlení na venkovních pracovištích
  • posouzení zrakových podmínek, kategorizace
  • měření a hodnocení osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť
  • měření a hodnocení nouzového osvětlení
  • výpočty denního osvětlení
  • měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
  • měření a hodnocení rušivého osvětlení
  • poradenská a konzultační činnost

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.