Podpora zdraví

Najdete nás

Odpovědná osoba: Mgr. Anna Milerová +420 734 448 939  anna.milerova@zuusti.cz

Adresa pracoviště:  Moskevská 15, 400 01  Ústí nad Labem

 

Zákon 258/2000 ukládá zdravotním ústavům povinnost podílet se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, jakož i na výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví, na poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.

 

NABÍDKA SLUŽEB

 • poskytování specializovaných poradenských, výchovných, konzultačních služeb v oblasti podpory zdraví
 • tvorba a řešení programů MZ ČR v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • naplňování intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
 • organizace cílené zdravotní výchovy zaměřené na rizikové faktory životního stylu
 • příprava a organizace informačních a popularizačních kampaní v oblasti podpory zdraví s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Programy primární prevence pro základní a střední školy, zdravotní výchova, projektové dny, kampaně, přednášky, workshopy – dle zadání škol.

 • NABÍDKA PRO PODNIKY
 • DNY ZDRAVÍ

Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

 • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
 • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
 • vyšetření celkového cholesterolu
 • vyšetření náhodné glykemie
 • závěrečná zpráva (analýza, doporučení)
 • PODNIKOVÝ SKUPINOVÝ KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
 • 6 skupinových lekcí spojených se cvičením – změny stravovacích a pohybových zvyklostí, hodnocení jídelníčku, vypracování nutričního plánu, zvládání stresu, motivace, sebekontrola, metodika kognitivně behaviorální terapie
 • HRAVĚ O PREVENCI PRO PODNIKY
 • Interaktivní hra – soutěž – 4 stanoviště s interaktivními pomůckami – vhodná součást teambuildingu (možné časové a tematické přizpůsobení potřebám podniku)
 • ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA – přednášky, workshopy
 • ODBORNÉ INTERVENCE V OBLASTI ZDRAVEÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A PODPORY ZDRAVÍ
 • NABÍDKA PRO VEŘEJNOST
 • PORADNA PODPORY ZDRAVÍ

 

Poradna: Tel: 721 949 260, E-mail: poradna@zuusti.cz

Adresa pracoviště: Moskevská 15, 400 01  Ústí nad Labem

 

Úterý 7:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Nutné objednat se předem na telefon či e-mail poradny.

 

Poradna je určena dospělým osobám s rizikovými faktory životního stylu

 • nesprávná výživa a pohybová aktivita
 • stres
 • alkohol
 • kouření

Spolupracujeme s lékaři na celkovém zlepšení životního stylu a zdravotní gramotnosti obyvatel Ústí nad Labem. Dbáme na zdravou a vyváženou úpravu jídelníčku, nedoporučujeme módní vlny nejrůznějších diet. Pracovníci poradny jsou odborní pracovníci v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Zdarma nabízíme výživové poradenství, které zahrnuje:

 • měření BMI
 • krevního tlaku
 • % tuku přístrojem OMRON
 • podrobné vyhodnocení stravovacích zvyklostí
 • vypracování individuálního zdravého jídelníčku
 • zhodnocení rizikových faktorů životního stylu

Činnost poradny podpory zdraví je podpořena MZČR – Dotační program Národní program zdraví-projekty podpory zdraví, projekt „Poradna podpory zdraví v Ústí nad Labem”.

 

 • DNY ZDRAVÍ

Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

 • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
 • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
 • vyšetření celkového cholesterolu
 • vyšetření náhodné glykemie
 • analýza, doporučení

 

 • ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA – přednášky, workshopy

 

 • ODBORNÉ INTERVENCE V OBLASTI ZDRAVEÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A PODPORY ZDRAVÍ