Kaly

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy kalů jsou určeny především provozovatelům ČOV, dále stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady, fyzickým osobám.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory kalů pro použití na zemědělské půdě dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. – rizikové látky, mikrobiologická kritéria
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Rozbory kalů pro použití na zemědělské půdě jsou prováděny dle vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Další informace:

Minimální potřeba vzorku k analýze je 1 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našich pracovištích Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality