ZDRAVOTNÍ  ÚSTAV  se sídlem v Ústí nad Labem

Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01  Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR:

  • provádíme rozbory a měření, testujeme, kontrolujeme

  • podílíme se na ochraně veřejného zdraví

  • poskytujeme zdravotní služby

Měříme hluk, osvětlení, vibrace, ovzduší

  • Změříme hluk vašeho tepelného čerpadla – ke kolaudaci
  • Bližší informace na telefonním čísle: +420 245 015 015