KULTIVAČNÍ MÉDIA A BIOINDIKÁTORY

NAJDETE NÁS

VÝROBA BIOLOGICKÝCH INDIKÁTORŮ

Odpovědná osoba:   Ing. Zdeňka Pelešková   zdenka.peleskova@zuusti.cz   +420 371 408 205
Adresa pracoviště:   17. listopadu 1, 301 00 Plzeň

Objednávka služeb:   +420 371 408 304    plz.bio@zuusti.cz

Výroba, prodej a distribuce biologických indikátorů pro kontrolu účinnosti sterilizační techniky.

Připravujeme bioindikátory pro kontrolu účinnosti sterilizační techniky. Biologický indikátor je naočkovaný nosič zkušebním organismem Bacillus atrophaeus CCM 4624 nebo Geobacillus stearothermophilus CCM 4395 v primárním obalu připravený přímo k použití.
Ročně jsou vyráběny a expedovány čtyři šarže, vždy pro příslušné čtvrtletí.

Oddělení je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001.

DRUHY NABÍZENÝCH BIOLOGICKÝCH INDIKÁTORŮ:

  • Geobacillus stearothermophilus pro sterilizaci vlhkým teplem a formaldehydem
  • Geobacillus stearothermophilus pro plazmovou sterilizaci
  • Bacillus atrophaeus pro sterilizaci ethylenoxidem
  • Bacillus atrophaeus pro sterilizaci suchým teplem (horkovzdušná sterilizace)

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná CIM

Systém kvality

KULTIVAČNÍ MÉDIA

Informace poskytované výrobcem – kultivační půdy

Návod k použití – testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií

Informace poskytované výrobcem – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

Návod k použití – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

Prohlížení bezpečnostních listů, kontroly kvality, transportních podmínek a certifikace

Systém kvality