Zdravotní ústav se sídlem v ústí nad labem

Podílíme se na ochraně Vašeho zdraví a životního prostředí

Zdravotní ústav se sídlem v ústí nad labem

Podílíme se na ochraně Vašeho zdraví a životního prostředí

nejvíce poptávané služby

Rozbory vody

pitná voda, bazénová voda, odpadní voda a další…

COVID-19 - Očkování

očkování, PCR a antigenní testování, stanovení protilátek…

Pracovní prostředí

měření hluku, vibrací, osvětlení, plísní, mikroklimatu…

Očkování a cestovní medicína

aplikace vakcín, konzultace, zjištění protilátek…

Poradny HIV / AIDS

testování včetně anonymního, poradenství, certifikace…

Alergie a poruchy imunity

ambulantní vyšetření, diagnostika a léčba…

aktuality

Pracoviště – Praha 2 – Dittrichova 17

POZOR – od 1.5.2024 UZAVŘENO pracoviště ANALÝZY A MĚŘENÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO, PRACOVNÍHO A MIMOPRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, nejbližší pracoviště příjmu vzorků najdete na Sokolovská 60/155, Praha 8

AKCE – INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

Nabízíme rozbor PITNÉ VODY za akční cenu OBČANŮM využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou.

JARNÍ PYLOVÁ SEZÓNA 2024

Pylová informační služba (dále PIS) sleduje aktuální výskyt pylových zrn a spór plísní v ovzduší.

Nový studijní obor „Ochrana a podpora zdraví“ – Fakulta zdravotnických studií UJEP

Na fakultě zdravotnických studií UJEP vznikl nový studijní obor „Ochrana a podpora zdraví“ viz odkaz.

NRL PRO KLINICKOU MYKOLOGII

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Vás zvou na konferenci – Konzultační den NRL pro klinickou mykologii

Zelené krmení v Safari parku Dvůr Králové

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je hrdou součástí projektu zeleného krmení v Safari parku Dvůr Králové! Naším úkolem je kontrolovat špičkovou mikrobiologickou kvalitu zelených klíčků, které posléze míří k jednotlivým druhům zvířat. Kontrolujeme mikrobiální čistotu ovzduší, vstupních surovin, stanovujeme mykotoxiny a jejich množství a také provádíme mikrobiální stěry z ploch, přicházejících do styku s klíčky. Safari park požaduje pro své zvířecí svěřence jen to nejlepší a my jsme připraveni jim v tomto úsilí pomoci. Navázali jsme proto dlouhodobou spolupráci, díky které Safari park může kontinuálně monitorovat kvalitu zelených klíčků a zvířatům tak dodávat živiny a vitamíny v té nejčistší a ekologické formě. A my jako Zdravotní ústav tomuto kroku fandíme. Protože Zdravotní ústav je tu pro všechny.

Závažné poškození bederní páteře

Od 1. ledna 2023 bude možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací. Vědecké studie prokázaly, že zvýšené riziko vzniku poškození bederní  páteře je zejména u pracovníků, u nichž je výkon práce spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny nebo  s opakovaným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh trupu, především pak při souběžném výskytu obou jmenovaných nepříznivých faktorů. Týká se to např. některých typů práce ve stavebnictví, ve výrobě nebo ve ve zdravotnictví, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů a k vysoké zátěži páteře. Studie naproti tomu nezjistily významné poškození při sedavé práci.

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ OD 1.1.2022

V účinnost vstupuje od 1. 1. 2022 novela zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nově bude moci pojištěnec nad 50 let věku využít očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené ze zdravotního pojištění, tedy pro klienta ZDARMA. Toto by mělo být prováděno u praktických lékařů.

MĚŘENÍ HLUKU

Měření hluku provádíme v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí. Dále nabízíme zpracování hlukových studií a další.

OVĚŘENÍ NEZÁVADNOSTI KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

Pro výrobce a prodejce nabízíme mikrobiologické a chemické analýzy a testování výrobků pro styk s potravinami a pitnou vodou včetně hodnocení zdravotní nezávadnosti

Analýzy a měření

Imunologie a mikrobiologie

Očkování a cestovní medicína

Poradny HIV / AIDS

JIHOČESKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

PRAHA – HL. MĚSTO

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

voda

ODPADY A KALY

SEDIMENTY, PŮDY, PÍSKY A DALŠÍ PEVNÉ MATERIÁLY

MATERIÁLY PRO STYK S PITNOU VODOU A PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

POTRAVINY, POTRAVINOVÉ DOPLŇKY, NÁPOJE

SVP FARMACEUTICKÉ ANALÝZY

KONTROLA ÚČINNOSTI DEZINFEKCE, STERILIZACE

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

OVZDUŠÍ