Zdravotní ústav se sídlem v ústí nad labem

Podílíme se na ochraně Vašeho zdraví a životního prostředí

Zdravotní ústav se sídlem v ústí nad labem

Podílíme se na ochraně Vašeho zdraví a životního prostředí

nejvíce poptávané služby

Rozbory vody

pitná voda, bazénová voda, odpadní voda a další…

Testování a očkování - COVID-19

odběrová a očkovací místa, PCR a antigenní testování…

Pracovní prostředí

měření hluku, vibrací, osvětlení, plísní, mikroklimatu…

Očkování a cestovní medicína

konzultace, zjištění protilátek, aplikace vakcín…

Poradny HIV / AIDS

anonymní testování, poradenství, certifikace…

Alergie a poruchy imunity

ambulantní vyšetření, diagnostika a léčba…

aktuality

rozbory pitné vody aktualita

AKCE – INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

Znáte kvalitu Vámi používané vody? Víte, co pijete? Doma, na chatě, na farmě nebo kdekoliv na dovolené? Vaši vodu důkladně zanalyzujeme. Možnost rozšíření analýzy o radiologický rozbor, mikrobiologická stanovení apod.

Centrum hygienických laboratoří

CHL – Centrum hygienický laboratoří nabízí velmi širokou škálu rozborů, analýz, posudků a hodnocení.
Odběry vzorků, svoz vzorků do laboratoře, provedení analýzy a poskytnutí komplexních výsledků zadavateli. Veškerá voda, pevné částice, potraviny, kosmetika, drogerie, předměty běžného užívání, dezinfekce, sterilizace, mykotoxiny, léčivé a termální prameny, plyny, ovzduší, pracovní prostředí, hluk, vibrace, osvětlení, stavební materiály, kontrola rizikových pracovišť a další…

Testování na COVID-19

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provádí metodou RT-PCR testování viru COVID-19.
Odběrové místo je určeno pro klienty s klinickou a epidemiologickou indikací praktickým lékařem nebo
Krajskou hygienickou stanicí a také pro samoplátce (pendleři, pro turistické účely, odjezd nebo návrat ze zahraničí, apod.)

Rozbory odpadních vod

Vlastníte nebo provozujete čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo septik? Dostali jste na úřadě Rozhodnutí o vypouštění vod (Povolení k nakládání s vodami)? To znamená, že musíte zajistit provádění laboratorních rozborů vypouštěných odpadních vod splaškových. My Vám odběry i rozbory zajistíme.

Azbest

Stavíte, bouráte, rekonstruujete, provádíte drobné stavební úpravy? Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nebo jenom chcete vědět v čem žijete?
– průzkumy staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu, včetně akreditovaného odběru, analýzy a vypracování zprávy z průzkumu
– prokázání a určení druhu azbestu
– analýzu vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu na obsah azbestu
– odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následnou analýzu na výskyt vláknitého prachu včetně azbestových vláken

Kontrola účinnosti dezinfekčních prostředků

Provádíme ověření, zda používaný přípravek působí na definované kmeny vybraných mikroorganismů. Stanovení baktericidního účinku. Stanovíme, zda je přípravek správně naředěn,
zda není vystaven příliš velké mikrobiologické zátěži a pokud je v použití, zda není změněna účinnost.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Česká republika se stále řadí mezi země s nejvyšším výskytem středoevropské klíšťové encefalitidy ve světě. Jedná se o infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány, přenos se uskutečňuje klíšťaty nebo tepelně neupravenými mléčnými výrobky.
Očkování je možné během celého roku, už první 2 dávky v rozmezí 2 týdnů Vás ochrání.

Analýzy a měření

Imunologie a mikrobiologie

Očkování a cestovní medicína

Poradny HIV / AIDS

JIHOČESKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

PRAHA – HL. MĚSTO

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

voda

ODPADY A KALY

SEDIMENTY, PŮDY, PÍSKY A DALŠÍ PEVNÉ MATERIÁLY

MATERIÁLY PRO STYK S PITNOU VODOU A PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

POTRAVINY, POTRAVINOVÉ DOPLŇKY, NÁPOJE

FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY

KONTROLA ÚČINNOSTI DEZINFEKCE, STERILIZACE

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

OVZDUŠÍ