Vysoce nebezpečné nákazy

NAJDETE NÁS

Odpovědná osoba:  Jakub Meloun  jakub.meloun@zuusti.cz   +420 730 894 424 

Adresa pracoviště:  U Sila 1139, 463 11  Liberec  

 

NABÍDKA SLUŽEB

  • provedení speciální závěrečné ochranné dezinfekce v místě ohniska VNN
  • konzultační a poradenská činnost pro potřeby OOVZ KHS (Orgán ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice)
  • edukační činnost pro složky IZS (Integrovaného záchranného systému) – výcviky IMZ (Instrukčně metodická zaměstnání), školení JPO (Jednotka požární ochrany) a ZZS (Zdravotnická záchranná služba)
  • spolupráce při přípravě taktických a prověřovacích cvičení složek IZS (Integrovaného záchranného systému) při podezření na výskyt VNN

Cvičení složek IZS ve spolupráci ZÚ z 21.6.2022  https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xxi-cislo-11-2022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d