Bioodpady a komposty

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy bioodpadů a kompostů jsou určeny především kompostárnám a bioplynovým stanicím, dále společnostem a firmám, které produkují čistírenské kaly, odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu, dále recyklačním střediskům, fyzickým osobám.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory bioodpadů (kompostů) dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. – rizikové látky, jakostní znaky, hygienická kritéria
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Seznam bioodpadů, požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů, působ a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin řeší vyhláška č. 341/2008  Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Další informace:

Minimální potřeba vzorku k analýze je 1 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našich pracovištích Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality