IMUNOLOGIE

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Laboratorní imunologie nabízí široké spektrum vyšetření v oboru alergologie a klinická imunologie (buněčná imunita, humorální imunita, autoimunita, alergologie, antiinfekční imunita, infertility). Pracoviště v Ústí nad Labem a v Praze.

Laboratorní imunologie je akreditované dle ČSN EN ISO 15189 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Přehled vyšetření najdete v Laboratorní příručce každého pracoviště a na www.imunol-usti.cz

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 

Vyšetření buněčné imunity

 • Imunofenotypizace buněčných populací metodou průtokové cytometrie
 • Funkční testy

Stanovení imunologických parametrů v tělních tekutinách (humorální imunita)

 • Proteiny v séru kvantitativně (imunoglobuliny, proteiny akutní fáze zánětu) i kvalitativně (diagnostika monoklonálních gamapatií)
 • Proteiny v dalších tělních tekutinách (mozkomíšní mok, sliny, moč, výpotek)
 • Specifické protilátky, včetně protilátek proti infekčním agens
 • Autoprotilátky (systémová a orgánově specifická autoimunita)
 • Specifické IgE, ECP, tryptáza, histamin, DAO
 • Postvakcinační hladiny protilátek (hepatitidy A, B a C, klíšťová encefalitida, tetanický toxoid, spalničky a další infekční agens)
 • Stanovení protilátek proti HIV s možností vystavení certifikátu o průkazu nepřítomnosti anti-HIV protilátek za úplatu

Infertility

 • Stavy imunologicky podmíněné neplodnosti

Likvorologie

 • Základní i specializovaná likvorologická vyšetření
 • Přímá diagnostika infekčních agens metodami molekulární biologie
 • Příprava bakteriálních autovakcín
 • Odběry biologického materiálu v odběrové ambulanci
 • Odběrový materiál
 • Svoz biologického materiálu a likvidace infekčního odpadu
 • Zasílání výsledků elektronicky pomocí modulu MISE Stapro
 • Možnost vzdáleného přístupu do laboratorního informačního systému laboratoře (Web eLIMS)

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Žádanka A1 – humorální imunita, autoimunita Ústí n.L.

Žádanka A2 – antiinfekční imunita – Ústí n.L.

Žádanka B – buněčná imunita – Ústí n.L.

Žádanka C – vyšetření specifického IGE – Ústí n.l.

Žádanka D – vyšetření likvoru – Ústí n.l.

Žádanka M – vyšetření k přípravě AVC – Ústí n.l.

Laboratorní příručka (pro Ústí n.L. i Prahu 2)

Žádanka – Praha 2, Dittrichova 17

seznam aktuálních vyšetření

systém kvality