Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz

Najdete nás

Odpovědná osoba: RNDr. Zuzana Hůzová, +420 724 352 864
zuzana.huzova@zuusti.cz
Adresa pracoviště: Sokolovská 60/155, 186 00 Praha 8 

 

Národní referenční laboratoř plní tyto úkoly:

  • Konzultační a expertizní činnost při diagnostice střevních parazitóz, ověřování suspektních nálezů
  • Uchovávání sbírek referenčního, kontrolního a studijního materiálu a jejich využívání pro výukové, příp. výzkumné účely
  • Shromažďování nových poznatků o střevních parazitózách a možnostech jejich využití v diagnostické praxi. Ověřování nových diagnostických metod, včetně detekce vývojových stádií střevních parazitů v zevním prostředí
  • Příprava a vyhodnocování mezilaboratorních okružních vzorků celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje APCEM SZU
  • Shromažďování a analýza informací o výskytu střevních parazitóz na území ČR s využitím epidemiologických údajů i na základě podkladů získaných od jednotlivých diagnostických laboratoří. Účast na řešení epidemiologicky závažných situací
  • Spolupráce s mezinárodními centry a zahraničními pracovišti a dalšími organizacemi (MZČR, SZÚ, IPVZ, NCONZO)
  • Předávání informací o výsledcích své činnosti odborné veřejnosti
  • Spoluúčast na projektu NR/8413-3 IGA MZ ČR: Diferenciace patogenní Entamoeba histolytica a nepatogenní Entamoeba dispar: možný dopad na rozhodování lékaře

 

Fasciola hepatica Schistosoma mansoni

– játra býka – stolice člověka

 

DOKUMENTACE A DALŠÍ INFORMACE

EHK – č. 1129, 1097, 1074, 1042, 1019, 996, 973, 951, 928

Statistiky parazitů – 2019, 2018, 2017, 2016

Žádanka A1 – humorální imunita, autoimunita

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná

Objednávka služeb – všeobecná