PORADNY HIV / AIDS

NAJDETE NÁS

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 17 poraden HIV/AIDS v Praze a 8 dalších krajích. Poradny HIV/AIDS jsou zároveň testovací místa. Provádí se zde testování na infekci HIV a další sexuálně přenosné infekce (STI). Testování klientům pomůže včas odhalit případnou infekci a tím umožnit léčbu na klinických pracovištích. Testování a poradenství je zajišťováno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami. Vznik a provoz poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.

V OBLASTI PORADENSTVÍ A TESTOVÁNÍ NA HIV a STI NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 • Poradenství v oblasti HIV a STI  (STI = sexually transmitted infections)
 • Testování na HIV a STI (syfilis, hepatitida typu B, hepatitida typu C). Testování zahrnuje odběry krve a laboratorní vyšetření markerů infekcí: HIV, syfilis, hepatitida typu B, hepatitida typu C.
 • Vystavení certifikátu o HIV statusu, který je nutný pro povolení pobytu v některých zemích
 • Očkování proti hepatitidě typu B a HPV infekcím

BEZPLATNÉ ANONYMNÍ TESTOVÁNÍ A PORADENSTVÍ HIV/AIDS

Počet osob infikovaných virem HIV má v České republice bohužel dlouhodobě rostoucí tendenci. Snahou Ministerstva zdravotnictví ČR je zvýšení důrazu na prevenci šíření tohoto závažného onemocnění a proto se rozšiřuje síť poraden zabývajících se problematikou HIV/AIDS.

Nabízíme bezplatné anonymní poradenství k problematice HIV/AIDS včetně bezplatného testování HIV. Pokud máte zájem o konzultaci či provedení testu HIV, navštivte některou z našich poraden HIV, kde vám naši odborní pracovníci poskytnou informace a pomoc. Na konzultaci ani na testování není potřeba se objednávat, stačí navštívit poradnu v ordinačních hodinách.

O TESTOVÁNÍ NA HIV a STI:

 • Testování na HIV a STI je dostupné pro všechny klienty, kteří byli vystaveni rizikové události vzhledem k HIV a STI (nechráněný pohlavní styk, užívání drog včetně nitrožilní aplikace, poranění, při němž došlo ke kontaktu s krví a zcela výjimečně jiné události). Riziková událost může být jednorázová nebo opakovaná.
 • Testování je prováděno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami. Součástí každého testování je poradenství. Testování a poradenství je důvěrné, bezpečné, neodsuzující a nehodnotící klienta, ať přichází na test z jakéhokoli důvodu.
 • Testování je možné po uplynutí období tzv. diagnostického okna. To je období od nákazy do průkazu infekce v laboratorním testu. Toto období vždy klient konzultuje s poradcem a ten doporučí, zda je vhodné provést test v ten den nebo test odložit na dobu po uplynutí diagnostického okna.
 • Testování může být provedeno anonymně nebo pod jménem. U anonymního testování při sdělení pozitivního výsledku a odeslání k léčbě na příslušné klinické pracoviště je potřebné jméno sdělit.
 • Testování může být provedeno bezplatně pro klienty, kteří byli vystaveni rizikové události vzhledem k infekcím HIV a STI a mají zájem o testování pro svoji vlastní potřebu, nepotřebují výsledek testu písemně.
 • Sdělení výsledku – jak? Pokud klient při testování udělí souhlas se sdělením výsledku telefonicky, negativní výsledek testu je sdělen takto. Pokud je výsledek testu nejasný nebo pozitivní, je klient telefonicky požádán, aby se dostavil pro sdělení výsledku do poradny osobně. V případě anonymního testu s negativním výsledkem klient nedostane o provedeném anonymním testu výsledek písemně. V případě sdělení pozitivního výsledku testu klient sdělí své jméno, obdrží výsledek testu písemně s doporučením k dalšímu vyšetření na odborné klinické pracoviště (HIV centrum, pracoviště dermatovenerologické, pracoviště pro léčbu hepatitid). U placeného testu provedeného pod jménem klient obdrží výsledek písemně.
 • Sdělení výsledku – kdy? Výsledek testu bude sdělen obvykle do týdne po odběru krve. V poradnách v Praze a Ústí nad Labem je možné využít tzv. testování STATIM se sdělením výsledku do 24 hodin. Testování STATIM je vždy placené.
 • O výsledku vyšetření může být vystaven certifikát v češtině, angličtině nebo ruštině. Testování s vystavením certifikátu je vždy placené a je prováděno ve všech poradnách HIV ZÚ.
 • Rychlotesty z kapilární krve (z bříška prstu) ani rychlotesty ze slin v našich poradnách HIV neprovádíme.

   PRAKTICKÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA HIV a STI:

  • Do poraden HIV se nemusíte předem objednávat. Dostavte se v ordinačních hodinách do vybrané poradny.
  • V případě placeného testování je úhrada v našich ordinacích možná v hotovosti nebo platební kartou.
  • Před odběrem krve na testování HIV a STI nemusíte být nalačno, naopak je vhodné se přiměřeně najíst, abyste nekolabovali hlady. Před odběrem doporučujeme se dostatečně napít, alespoň půl litru tekutin (voda, čaj…), tím pomůžete k snazšímu odběru žilní krve.
  • Vaše praktické dotazy ohledně testování vám zodpoví pracovníci zákaznické linky zdravotního ústavu, pro odborné dotazy přepojí na příslušná pracoviště. Nebo můžete telefonovat přímo do jednotlivých poraden.

  CERTIFIKACE HIV STATUSU

  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí kromě bezplatného anonymního poradenství a testování HIV ve svých poradnách HIV také testování s vystavením certifikátu o HIV statusu.
  Jedná se o placenou službu, která spočívá v odběru krve a laboratorním vyšetření HIV antigenu a protilátek, na jehož základě je následně vystaven mezinárodně platný Certifikát o HIV statusu (v českém, anglickém nebo ruském jazyce).

   

  CENA
  Laboratorní vyšetření včetně odběru krve a poradenství     460,- Kč (výsledek do 72 hodin)
  Vystavení Certifikátu o HIV statusu                                         230,- Kč