IMISNÍ MONITORING

Najdete nás

Odpovědná osoba: Ing. Pavel Knedlík

+420 724 034 029

pavel.knedlik@zuusti.cz

Adresa pracoviště: Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Monitoring ovzduší

je prováděn sofistikovanou přístrojovou technikou, obvykle je umístěno několik analyzátorů a vzorkovačů do jedné stanice, tzv. AIM (stanice automatického imisního monitoringu). Součástí stanice je také zařízení pro měření meteo veličin a klimatických podmínek (teplota, tlak, síla a směr větru, intenzita slunečního záření).

    Data ze stanic AIM

    jsou přenášena do Státní sítě imisního monitoringu (SSIM) – Integrovaného systému kontroly ovzduší (ISKO).

    DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

    Objednávka služeb – všeobecná

    kontaktujte nás na:  ofp@zuusti.cz   pro navržení optimáního řešení Vašich požadavků