Pracovní prostředí

NAJDETE NÁS

Měření hluku a ultrazvuku, zpracování hlukových studií

Měření mikroklimatických podmínek

Stanovení plísní v prostředí budov

Měření doby dozvuku a stavební akustika

Měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření

Měření výskytu radonu

Měření vibrací

Stanovení suspendovaných částic v ovzduší - GRIMM

Azbest

Měření denního a umělého osvětlení

Stanovení prašnosti a chemických látek v ovzduší