TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ URČENÝCH PRO STYK S VODOU

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena pro výrobce, dovozce, distributory výrobků určených pro styk s vodou (filtry na vodu, armatury a materiály pro jejich výrobu, nátěry a barvy, plastové i kovové předměty používané ve vodárenství nebo dodávce vody), pro firmy které s těmito výrobky pracují a prodávají je, pro občany.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Výluhové testy výrobků určených pro styk s vodou včetně hodnocení zdravotní nezávadnosti

 

LEGISLATIVA

Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků se provádí dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

 

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Nabídka – Ověření nezávadnosti keramických výrobků

Systém kvality