CENTRUM  Imunologie a mikrobiologie

ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE

 • Diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s alergickými chorobami, astmatem, opakovanými/chronickými infekcemi, diferenciální diagnostika imunopatologických stavů (nejčastěji autoimunitní choroby) a poruchy obranyschopnosti (sekundární imunodeficience).

ODDĚLENÍ LABORATORNÍ IMUNOLOGIE

 • Komplexní imunologická laboratorní diagnostika v oboru alergologie a klinická imunologie a dalších medicínských oborech (interna, pediatrie, infekce, revmatologie, neurologie, gastroenterologie, ORL, dermatovenerologie, onkologie atd.). Široké spektrum vyšetření v oblastech humorální a buněčné imunity, likvorologie, imunologicky podmíněné neplodnosti, antiinfekční imunity a vakcinace, molekulární biologie atd.

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

 • Laboratorní diagnostika infekčních nemocí, součástí je ATB středisko, které zajišťuje konzultace antibiotické léčby, sledování vývoje rezistence bakteriálních kmenů k ATB a poskytuje poradenskou činnost pro lékaře i pacienty.

STANICE PYLOVÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

 • Kvalitativní a kvantitativní analýza pylových zrn a spor vzdušných plísní v ovzduší, příprava pylového zpravodajství
 • pro stanice Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Orlicí a České Budějovice, součást národní i celoevropské sítě stanic pylového monitoringu. Služba je využívána především lékaři a pacienty alergologických ambulancí. Umožňuje upravení denního režimu pacientů, správné a včasné nastavení léčby atd.

PARAZITOLOGIE

 • Laboratorní diagnostika všech běžných i importovaných parazitárních nákaz a některých dalších bakteriálních infekcí.

MYKOLOGIE

 • Diagnostika mykotických onemocnění jak povrchových (kůže, vlasy, nehty, sliznice), tak i orgánových a systémových vyvolaných kvasinkami a vláknitými mikroskopickými houbami.
 • Kromě mikroskopického a kultivačního vyšetření laboratoř provádí i specifické sérologické metody (průkaz protilátek a mykotických antigenů).
 • Laboratoř se specializuje na testování citlivosti kvasinek a vláknitých hub in vitro. V oblasti molekulární identifikace, taxonomie, epidemiologie a testování citlivosti dermatofytů a dalších vláknitých hub laboratoř spolupracuje s MBÚ AV ČR a PřF UK.

MYKOBAKTERIOLOGIE

 • Diagnostika TBC a ostatních mykobakteriálních nákaz z různých klinických materiálů (sputum, bronchiální endoskopický materiál včetně BAL, moč, punktát atd.)
 • Kromě vyšetření klinických materiálů se provádí průkaz mykobakterií z prostředí – voda (pitná, povrchová, odpadní) nebo vzorky zemin.
 • K dispozici je i molekulárně biologické vyšetření pro genotypizaci mykobakterií.

ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGICKÉHO MONITORINGU

 • Kontrola sterilizační techniky a mycích automatů, kontrola účinnosti dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, sterilita zdravotnických prostředků.

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVNÝCH PROVOZŮ

 • Výroba bioindikátorů pro kontrolu sterilizační techniky, příprava speciálních kultivačních médií a chemikálií
  pro mikrobiologické a jiné laboratoře.

NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

 • Konzultační a expertizní činnost při diagnostice střevních parazitóz.

 

 

centrum hygienických laboratoří

centrum zdravotních služeb

centrum imunologie a mikrobiologie