Fyziologie a psychologie práce

NAJDETE NÁS

Odpovědná osoba:  Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D.   karolina.mrazova@zuusti.cz   +420 724 312 830
Adresa pracoviště: Jasmínová 2905/37, 106 00  Praha 10

 

 

Od 1. ledna 2023 bude možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací. Vědecké studie prokázaly, že zvýšené riziko vzniku poškození bederní  páteře je zejména u pracovníků, u nichž je výkon práce spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny nebo  s opakovaným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh trupu, především pak při souběžném výskytu obou jmenovaných nepříznivých faktorů. Týká se to např. některých typů práce ve stavebnictví, ve výrobě nebo ve ve zdravotnictví, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů a k vysoké zátěži páteře. Studie naproti tomu nezjistily významné poškození při sedavé práci. Viz. Další informace níže

 

 

Autorizovaná laboratoř fyziologie práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro autorizační sety  I 7, I 8, I 9, I 10 (včetně H5) provádí:

 • autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže stanovením srdeční frekvence, popř. energetického výdeje tabulkovou metodou dle platné technické normy, posouzení a hodnocení manipulace s břemeny
 • autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu metodou integrované elektromyografie
 • autorizované posouzení a hodnocení pracovní polohy a ergonomie pracoviště
 • autorizované měření a posouzení tepelné zátěže (měření a posouzení celkové fyzické zátěže stanovením srdeční frekvence, energetický výdej tabulkovou metodou k určení třídy práce, měření a hodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí a stanovení potřeby ochranných nápojů)
 • vyšetření a hodnocení psychické zátěže (intenzita práce a časový tlak, monotonie, vnucené pracovní tempo)
 • poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě (laboratoř fyziologie práce provádí komplexní konzultační činnost k hodnocení celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, ergonomie a pracovní polohy, tepelné zátěže a psychické zátěže)

 

LEGISLATIVA

Uvedená měření jsou prováděna v rámci:

 • kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění pro faktory celková fyzická zátěž a ruční manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž, pracovní poloha a ergonomie pracovního místa, tepelná zátěž, psychická zátěž
 • ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
 • kolaudačních řízení, uvedení do provozu, změny technologie ve výrobě
 • vytipování potenciálních rizik pracovních činností z hlediska fyziologie práce, jejich objektivizace, zhodnocení a zpracování návrhů na opatření dle platné legislativy nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění)
 • stanovení pitného režimu a zhodnocení potřeby ochranných nápojů v horkých provozech
 • posouzení ergonomie pracovního místa, pracovní polohy, zhodnocení a zpracování návrhů na opatření dle platné legislativy

  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje tuto službu na území 9 krajů České republiky. Kontaktovat nás můžete celkem na 4 pracovištích, kde si můžete objednat některou ze služeb, které nabízíme převážně firemní klientele.

  HRADEC KRÁLOVÉ PLZEŇ
  Adresa: Habrmanova 154, 500 02 Hradec Králové 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
  Kontakt: Ing. Iveta Justová MUDr. Alice Langhammerová
  E-mail: iveta.justova@zuusti.cz alice.langhammerova@zuusti.cz
  Telefon: 734 579 060 602 376 157
  Autorizovaná laboratoř Autorizovaná laboratoř
  PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY ÚSTÍ NAD LABEM
  Adresa: Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha 10 Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
  Kontakt: MUDr. Alena Zemanová, Mgr.Karolína Mrázová, Ph.D.
  Mgr. Pavla Stronová, DiS.
  E-mail: al.zemanova@zuusti.cz, karolina.mrazova@zuusti.cz pavla.stronova@zuusti.cz
  Telefon: 724 312 830 724 034 015
  Autorizovaná laboratoř Autorizovaná laboratoř
  ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Adresa: L.B. Schneidera 32, 370 21 České Budějovice
  Kontakt: Mgr. Jan Turek
  E-mail: jan.turek@zuusti.cz
  Telefon: 387 712 371, 601 066 540
  Autorizovaná laboratoř

   

  Další informace

   

  Objednávka služeb – všeobecná

  Fyziologie práce – Bederní páteř – Leták lékaři a pacienti

  Fyziologie práce – Bederní páteř – Leták lékaři

  Fyziologie práce – Bederní páteř – Kritéria

  Systém kvality