VZORKOVÁNÍ REKREAČNÍCH VOD

VZORKOVÁNÍ REKREAČNÍCH VOD

Vzorkování - video Tento způsob vzorkování bylo možno zvolit z důvodu čistoty nově napuštěného jezera, kdy nehrozí negativní ovlivnění odběru zvířením dnových sedimentů. Jinak je nutné použití mola nebo plavidla. Standardně je též nutné, v rámci zajištění bezpečnosti...
Centrum hygienických laboratoří – CHL

Centrum hygienických laboratoří – CHL

NABÍZÍME VÁM: Rozbory – vod (pitných, odpadních, teplých, minerálních, balených, bazénových a koupalilšť), odpadů (zemin, sedimentů, kalů, odpadů a stavebních odpadů hodnocení nebezpečných odpadů), ovzduší (měření emisí, pylový monitoring, imisní monitoring),...