Centrum hygienických laboratoří
9 Srp, 2020
CHL - Centrum hygienický laboratoří nabízí velmi širokou škálu rozborů, analýz, posudků a hodnocení. Odběry vzorků, svoz vzorků do laboratoře, provedení analýzy a poskytnutí komplexních výsledků zadavateli. Veškerá voda, pevné částice, potraviny, kosmetika, drogerie, předměty běžného užívání, dezinfekce, sterilizace, mykotoxiny, léčivé a termální prameny, plyny, ovzduší, pracovní prostředí, hluk, vibrace, osvětlení, stavební materiály, kontrola rizikových pracovišť a další... read more