Peloidy

Najdete nás

 

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy peloidů jsou určeny majitelům a provozovatelům lázní a lázeňských domů a zpracovatelům peloidních měsí.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Mikrobiologický rozbor peloidů (nativní peloid, terapeutické peloidní aplikace)
  • Komplexní analýza peloidů
  • Kontrolní analýza peloidů
  • Provozní analýza peloidu
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

 

LEGISLATIVA

Analýzy jsou prováděny dle vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná