Peloidy

NAJDETE NÁS

 

Peloidy neboli rašeliny, slatiny a bahna, získaly svůj název od řeckého „pelos”, což je označení pro různá bahna, slatinné i rašelinné zeminy a další. Nachází se volně v přírodě, v České republice například v oblasti Slavkovského lesa, Krušných i Jizerských hor, Šumavy a Třeboňské pánve.

V současnosti se peloidy používají ve formě zábalu, koupele a pozornost se soustředí také na vnitřní užívání výtažků z rašeliny, či jejich uplatnění jako součást kosmetických přípravků díky bakteriostatickým, čistícím a regeneračním účinkům.

Jejich předností je výborná schopnost udržet poměrně dlouhou dobu stálou teplotu, čehož se využívá zejména při léčebných zábalech, koupelích a obkladech. Během zábalů a obkladů se totiž přenáší teplo do tkání v ošetřovaném místě a zvyšuje se jejich prokrvení a zároveň se do nich uvolňují léčivé minerální látky, na které je rašelina opravdu bohatá. Tato skutečnost pak napomáhá zmírnit bolesti svalů, kloubů i páteře, pozitivní účinky má rovněž při jejich chronických zánětech, artróze či vertebrogenních syndromech.

Při terapeutické aplikaci se rovněž uplatňuje příznivý účinek komplexu huminových kyselin.

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy peloidů jsou určeny majitelům a provozovatelům lázní a lázeňských domů a zpracovatelům peloidních směsí.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Mikrobiologický rozbor peloidů (nativní peloid, terapeutické peloidní aplikace)
  • Komplexní analýza peloidů
  • Kontrolní analýza peloidů
  • Provozní analýza peloidu
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

 

LEGISLATIVA

Analýzy jsou prováděny dle vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality