TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRO STYK S POTRAVINAMI

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena pro výrobce, dovozce, distributory a prodejce materiálů a předmětů, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin, např. kuchyňské nádobí, plastových obalů (lahve, kelímky), textilu, papíru a dalších materiálů.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Mikrobiologické a chemické analýzy a testování výrobků pro styk s potravinami včetně hodnocení zdravotní nezávadnosti

LEGISLATIVA

Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami se provádí podle vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění a dle Nařízení Komise EU č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a rady 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Nabídka – Ověření nezávadnosti keramických výrobků

Systém kvality