Kontrola sterility prostředí

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena především pro ty provozy, kde hrozí nebezpečí šíření infekčních onemocnění (zdravotnictví, farmacie, potravinářství).

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Mikrobiologická kontrola čistoty prostředí (stěry, spady, otisky, oplachy, ovzduší)
  • Kontrola účinnosti prováděné dezinfekce povrchů, předmětů, popř. rukou personálu pomocí stěrů, otisků a oplachů

LEGISLATIVA

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění.
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná CIM

Systém kvality