Kontrola účinnosti sterilizační techniky a mycích automatů

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena veškerým zdravotnickým zařízením a případně dalším službám, kde je potřeba sterilizovat pracovní nástroje (manikúry, pedikúry, kosmetické salony, tetovací salony apod.).

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 • Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů v rozsahu
  – biologické systémy (bioindikátory)
  – nebiologické systémy (Bowie-Dick/Helix testy, chemické testy, fyzikální parametry)
 • Kontrola účinnosti myček (chemické testy, stěry)
 • Kontrola účinnosti ultrazvukových lázní (chemické testy)
 • Kultivace bioindikátorů při kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů
 • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění.
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
AHEM 1/2014 – Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů.

Termíny kontrol dle právních norem

 • u přístrojů nových, po opravě nebo přemístění před uvedením do provozu
 • při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
 • jedenkrát za měsíc na odděleních centrální sterilizace nebo sterilizačních centrech a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště
 • u sterilizátorů mladších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně jedenkrát za rok
 • u sterilizátorů starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně jedenkrát za půl roku

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná CIM

Průvodka ke kontrole sterilizátoru

Systém kvality