Národní referenční laboratoř pro antimykotika

NAJDETE NÁS

Odpovědná osoba:  RNDr. Pavlína Lysková, Ph.D.   pavlina.lyskova@zuusti.cz   +420 234 118 506
Adresa pracoviště: Sokolovská 60/155, 186 00 Praha 8

 

Národní referenční laboratoř pro antimykotika (NRL pro ATM) při Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR) ke dni zveřejnění informace ve Věstníku MZČR 31. 5 2022.

Specializované pracoviště NRL pro ATM bude provádět mikrodiluční metodiku podle subkomise EUCAST-AFST, bude na tuto společnost navázána a bude následovat její doporučení.

NRL pro ATM se zabývá řešením problematiky mykotických infekcí v následujícím rozsahu:

 

  • Sledování epidemiologické situace výskytu rezistence v ČR u významných izolátů (např. kvasinek z hemokultur), dále sledování epidemiologické situace výskytu rezistence v ČR u vybraných agens a ATM (např. rezistence Candida glabrata a Aspergillus fumigatus k azolům a echinokandinům), výskytu kryptických druhů v ČR ve spolupráci s NRL pro mykologickou diagnostiku a stanovení antifungálního profilu těchto málo obvyklých druhů;
  • Edukace a spolupráce s rutinními laboratořemi (doporučení metod, postupů pro vyhledávání rezistence, screeningových půd, seznámení s epidemiologickou situací v ČR atd.);
  • Konzultační a referenční činnost v případě podezření na rezistenci u běžných agens;
  • Konfirmace citlivosti kvasinek a vláknitých hub z významných klinických materiálů (např. z hemokultur, likvoru, tkáně);
  • Možnost konfirmace citlivosti dermatofytů v případě podezření na rezistenci, při selhání terapie nebo u kmenů izolovaných u imunosuprimovaných pacientů (při nutnosti systémové terapie);
  • Příprava destiček s antimykotiky podle metodiky EUCAST (kvasinky, vláknité houby, dermatofyty);
  • Příprava screeningových destiček pro vyhledávání rezistence (metodika e.DEF 10.2 pro vyhledávání azolové rezistence a rezistence k echinokandinům u A. fumigatus; popř. pro vyhledávání rezistence dermatofytů k terbinafinu);
  • Koordinace a podílení se na přípravě okružních vzorků pro Externí hodnocení kvality (EHK), které organizuje AP CEM SZÚ;
  • Publikační a přednášková činnost, další výzkumná činnost;
  • Ověřování nových diagnostických metod a další.

DOKUMENTACE A DALŠÍ INFORMACE

Žádanka

NABÍDKA Veterinární vyšetření

Systém kvality