Chemické, mikrobiologické, radiologické rozbory vod, potravin, kosmetiky, odpadů včetně ekotoxicity, měření kvality ovzduší, pracovních podmínek včetně hluku, vibrací, osvětlení, prašnosti, mikroklimatu, EM pole a chemických látek, ověřování účinnosti sterilizace a dezinfekce včetně Legionel atd. Očkování / Poradny HIV
Chemické, mikrobiologické, radiologické rozbory vod, potravin, kosmetiky, odpadů včetně ekotoxicity, měření kvality ovzduší, pracovních podmínek včetně hluku, vibrací, osvětlení, prašnosti, mikroklimatu, EM pole a chemických látek, ověřování účinnosti sterilizace a dezinfekce včetně Legionel atd. Alergie a poruchy imunity
Alergologie a klinické imunologie, centra očkování a cestovní medicíny, pracovního lékařství a fyziologie práce atd. COVID-19
Základní i specializovaná laboratorní vyšetření v oborech klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie, mykobakteriologie, parazitologie) a genotoxikologie atd. Vody a potraviny
Základní i specializovaná laboratorní vyšetření v oborech klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie, mykobakteriologie, parazitologie) a genotoxikologie atd. Odpady a zeminy
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky