OVĚŘENÍ NEZÁVADNOSTI KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
28. 4. 2021
Pro výrobce a prodejce nabízíme mikrobiologické a chemické analýzy a testování výrobků pro styk s potravinami a pitnou vodou včetně hodnocení zdravotní nezávadnosti