Expertízy a konzultace na úseku ochrany veřejného zdraví

Najdete nás

Odpovědná osoba: MUDr. Magdalena Wantochová,

Tel: 724 607 490, E-mail: magda.wantochova@zuusti.cz

Adresa pracoviště: Františka Kloze 2316, 272 01  Kladno

 

Konzultace a vypracování odborných stanovisek v oblasti ochrany veřejného zdraví v oborech hygieny obecné a komunální, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mládeže z hlediska zákonných limitů, referenčních hodnot, guidelines, varovných limitů, včetně doporučení k ochraně veřejného zdraví.

  • Interpretace výsledků laboratorních vyšetření pitné vody, vody k rekreačním účelům, potravin a pokrmů, kvality vnitřního prostředí pobytových místností, měření fyzikálních faktorů v prostředí (hluk, vibrace, osvětlení)
  • Konzultace rozpracovaných projektových dokumentací ve výše uvedených oborech
  • Konzultace a odborná stanoviska k otázkám ochrany veřejného zdraví v uvedených oborech
  • Zpracování návrhů provozních řádůrekreační a rekondiční zařízení, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, provozovny služeb (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, bazény, sauny, ubytovací zařízení)
  • Zpracování přednášek a školení