Analýzy biologických materiálů - krev, moč

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena pro výrobní firmy, zpracovatelské provozy, hutní a důlní provozy, opravny, čistící a mycí linky, atd.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Provedení biologických expozičních testů v moči (stanovení kreatininu, stanovení kyseliny mandlové, hippurové, metylhippurové, fenylglyoxylové, stanovení kovů – Cr, Ni, Pb)
  • Provedení biologických expozičních testů v krvi (stanovení kovů – Cd, Pb)

 

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality