Stanovení plísní v prostředí budov

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena majitelům a provozovatelům budov, zájemcům o nákup, prodej a pronájem nemovitostí, projekčním a realitním kancelářím.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Monitorování povrchů a ovzduší
  • Odběry vzorků ovzduší pracovišť a pobytových místností
  • Poradenská činnost
  • Vystavení odborného posudku

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Další informace:
Plísně jsou mikroskopické houby, které se vyskytují na vlhkých místech a zejména ve špatně větratelném prostoru. Můžeme je najít na vlhkých zdech, koutech, kolem sprch nebo dokonce pod kobercem.

O to je výskyt plísní v domě zákeřnější. Nemusíme o jejich přítomnosti vědět třeba půl roku a příznaky onemocnění můžeme mylně přisuzovat jinému onemocnění. Mezi nejohroženější věkové skupiny patří děti a senioři, dále jedinci s narušeným imunitním systémem. Nicméně nepodceňujme ani osoby v produktivním věku, protože zejména ony se pak starají o děti a seniory a proto i jejich zdraví nesmí být zanedbáváno.

V současné době, kdy velká část populace řeší zdravotní stav a péči o něj, je již samozřejmostí určité povědomí o většině rizikových faktorů okolo nás. Jsou i rizika, která na první pohled nevidíme a registrujeme je až ve chvíli, kdy nám důsledky jejich přítomnosti znepříjemňují život. Kašel, alergie, bolest hlavy, podráždění sliznic, to vše může být způsobeno přítomností plísní ve vašem domově nebo pracovním prostředí.

PŘÍČINY VLHKOSTI ZDÍ V BYTECH:

  1. Stavební závady: Stavební závadou je nejčastěji zatékání vody do objektu, ať už střechou nebo netěsnostmi kolem oken, vzlínání půdní vlhkosti nebo kondenzovaná vodní pára z ovzduší v místě, kde je tzv. „tepelný most“. K vyřešení je nutno stavební závadu odstranit.
  2. Nevhodné užívání bytu: Patří sem zejména činnosti spojené s vytvářením vodní páry, jako je vaření, praní a sušení v kombinaci s nedostatečným větráním. Pára, která není odvětrána, na zdech kondenzuje a posléze se do zdí vsakuje. Plíseň se vyskytuje i v domácnostech, kde se méně topí a málo větrá. Plísně jsou časté i v bytech s plastovými okny, v bytech s nevhodně provedenými stavebními úpravami nebo v těch domácnostech, kde je příliš mnoho často zalévaných květin.

 

 

Ovzduší (prach, chemické škodliviny, azbest, Horiba – venkovní)
Kraj
Město
Adresa
Kontakt
E-mail
Telefon
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Jitka Andrýsková
jitka.andryskova@zuusti.cz
606180675
Náchod
Denisovo nábřeží 840, 547 01 Náchod
Ing. Renata Wircińská
renata.wircinska@zuusti.cz
776264260
Trutnov
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Pardubický kraj
Pardubice
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Ing. Hana Tamchynová
hana.tamchynova@zuusti.cz
606677919
Liberecký kraj
Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Renata Víšková
renata.viskova@zuusti.cz
731566942
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Pasteurova 3658/3a, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kudová
lenka.kudova@zuusti.cz
724034028
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Mgr. Naděžda Vančurová
nadezda.vancurova@zuusti.cz
602434114
Plzeňský kraj
Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
Tachov
Volyňská 1544, 347 01 Tachov
Ing. Miroslava Novoveská
miroslava.novoveska@zuusti.cz
728777198
Jihočeský kraj
České Budějovice
L.B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
Ing. Lubomír Opekar
lubomir.opekar@zuusti.cz
602793639
Hlavní město Praha
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Mgr. Marcela Kalinová
marcela.kalinova@zuusti.cz
602415792
Středočeský kraj
Kladno
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Kolín
U Nemocnice 430, 280 00 Kolín 3
Mgr. Michala Semíková
michala.semikova@zuusti.cz
724290510
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Kučera
z.kucera@zuusti.cz
602649407

 

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – kvalita vnitřního prostředí

Informace – stanovení plísní a dalších látek

Nabídka – stanovení plísní

sYSTÉM KVALITY