COVID-19 - infolinka- +420 477 751 133

Najdete nás

DALŠÍ INFORMACE

Pokyny – pravidla domácí izolace:   Pokyny – pravidla domácí izolace.pdf
Přípravky na dezinfekci povrchů proti Covid-19:    Seznam virucidních dezinfekčních přípravků.pdf

UŽITEČNÉ ODKAZY

Osobní ochranné prostředky (OOP) – součást protiepidemických opatření v domovech pro seniory:

 • Používání OOP jako součást protiepidemických opatření v domovech pro seniory:    Prezentace
 • Webinář –  On-line školení pracovníků v SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – Covid-19:   Odkaz na záznam webináře

OČKOVÁNÍ PROTI SARS-CoV-2

„Registrace“ osob k očkování proti Covid-19 a „rezervace“ termínu očkování proti Covid-19 v konkrétním očkovacím místě je možná

„výhradně“ v CRS – Centrálním registračním systémuhttps://crs.uzis.cz/

 

Očkování provádíme na níže uvedených adresách:

ÚSTÍ NAD LABEM  –  NA KABÁTĚ 229 (BUDOVA S), 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

PLZEŇ  –  17. LISTOPADU 1, 301 00  PLZEŇ

PRAHA 2  –  DITTRICHOVA 17, 128 01  PRAHA 2

LIBEREC  –  U SILA 1139, 463 11  LIBEREC 30

Informace a často kladené dotazy k očkování

Čestné prohlášení před aplikací očkovací látky

PCR METODA – TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Na odběrových centrech budou odbaveni POUZE klienti zaregistrovaní v rezervačním systému ZÚ. Vzhledem k aktuální epidemické situaci může být provozní doba odběrového centra upravována.

 ÚSTÍ NAD LABEM

PROKOPA DIVIŠE 3, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

 

Odběrové centrum je určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) s klinickou a epidemiologickou indikací k provedení PCR testu praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí a také pro samoplátce (pendleři, pro turistické účely – pobyt v zemích v riziku na Covid-19, apod.)

Informace: +420 477 751 133   (Po – Pá: 8:00 až 15:00)

Provozní doba: PONDĚLÍ – PÁTEK

9:00 až 11:00 – indikovaní klienti – PCR metoda (pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

SAMOPLÁTCI – PCR metoda –  objednání POUZE telefonicky na: +420 477 751 133

Mapa: Odběrové místo Covid-19

 LIBEREC

U SILA 1139, 463 11  LIBEREC 30

 

Odběrové centrum je určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) s klinickou a epidemiologickou indikací k provedení PCR testu praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí. Ne pro samoplátce!

Informace:  +420 724 526 885  (v provozní době)

Provozní doba: indikovaní klienti – PCR metoda (pouze se žádankou od lékaře nebo KHS)

PONDĚLÍ – ČVRTEK    8:00 – 10:00

PÁTEK    8:00 – 9:30 hodin

Mapa: Odběrové místo Covid-19

Platební podmínky:

 • Indikace lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (praktický lékař, Krajská hygienická stanice) – úhrada ze systému zdravotního pojištění na základě vystavené e-žádanky v systému ISIN indikujícím lékařem.
 • Samoplátci – celková cena je 1.710,- Kč (částka 1. 510,- Kč za odběr, odběrový materiál, vlastní vyšetření v laboratoři a výsledkový list, částka 200,- Kč za vydání Lékařského potvrzení Čj/Aj). Platba pouze platební kartou.

Distribuce výsledků nejpozději do 48 hodin:

 • Indikace lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (praktický lékař, Krajská hygienická stanice) – výsledek testu zasílán klientovi SMS zprávou, výsledkový list doručen indikujícímu lékaři.
 • Samoplátci – výsledek testu je zasílán klientovi SMS zprávou. Současně je zasílána SMS s jedinečným kódem a e-mail s odkazem na datové úložiště, kde po zadání příslušného jedinečného kódu je možné stáhnout elektronickou kopii výsledku a Lékařského potvrzení. V případě pozitivního výsledku není vydáno Lékařské potvrzení. Vytištěný výsledek a Lékařské potvrzení jsou k vyzvednutí na podatelně ZÚ na adrese Moskevská 15, Ústí nad Labem, následující den po uvolnění výsledku.

Antigenní testování – COVID-19

Na odběrových centrech budou odbaveni POUZE klienti zaregistrovaní v rezervačním systému ZÚ. Vzhledem k aktuální epidemické situaci může být provozní doba odběrového centra upravována.

Odběrová centra jsou určena pro klienty (věková hranice od 6-ti let) k provedení Antigenního testu pro veřejnost hrazenou zdravotní pojišťovnou. Tato služba je poskytována v souladu s rozhodnutím Vlády ČR. Nechat se preventivně otestovat antigenními testy můžete nejvýše jedenkrát za 3 dny.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem.

ÚSTÍ NAD LABEM

PROKOPA DIVIŠE 3, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

 

Informace:  +420 477 751 133 (Po – Pá od 8:00 do 15:00)

Provozní doba:

PONDĚLÍ – PÁTEK:  8:00 – 9:00 a 13:00 – 14:30

Distribuce výsledků: Výsledek testu je připraven k osobnímu vyzvednutí v místě odběru cca do 30 minut. Výsledky testů nezasíláme pomocí SMS.

Mapa: Odběrové místo Covid-19

LIBEREC

U SILA 1139, 463 11  LIBEREC 30

 

Informace:  +420 724 526 885 (v provozní době)

Provozní doba:

PONDĚLÍ – ČTVRTEK:  11:00 až 17:00

PÁTEK:   9:45 až 12:30

Distribuce výsledků: Výsledek testu je připraven k osobnímu vyzvednutí v místě odběru cca do 30 minut. Výsledky testů nezasíláme pomocí SMS.

Mapa: Odběrové místo Covid-19

Mobilní antigenní testování – COVID-19

Objednávky, informace a volné kapacity na telefonním čísle:  +420 606 734 795   

kontaktní osoba:  Ing. Martin Saidl

Provozní doba:      PONDĚLÍ – PÁTEK    8:00 – 15:00 hodin

Mobilní odběrové jednotky jsou určeny pro klienty – firmy k provedení Antigenního testu přímo v areálu firmy. Tato služba je poskytována v souladu s rozhodnutím Vlády ČR. Mobilní tým se dostaví na domluvené místo a hodinu. V případě hladkého průběhu zvládne cca 30 testů za hodinu. Preferujeme skupiny nad 30 zaměstnanců.

Mobilní týmy vyjíždí z Kladna, Prahy, Plzně, Hradce Králové, Trutnova a Českých Budějovic.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem.

Odběr vzorku a testování je zdarma v případě zaměstnanců, kteří jsou registrovaní u zdravotní pojišťovny ke dni provedeného testování.

Distribuce výsledků: Výsledky testů předáváme zástupci firmy hromadně v tabulce. Na místě můžeme zájemcům vydat potvrzení o negativním výsledku testu. Po domluvě jsme schopni zaslat výsledky SMS zprávou.

STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENU  S1 (SARS-CoV-2)

ÚSTÍ NAD LABEM

NA KABÁTĚ 229, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

(BUDOVA S)

 

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem provádí stanovení protilátek proti antigenu S1 nového typu koronaviru (SARS-CoV-2) v imunoglobulínových třídách IgG a IgA metodou ELISA. Používané diagnostické soupravy jsou schválené organizací FDA pro testování dárců rekovalescentní plazmy.

Pro ověření, zda testovaná osoba byla v nedávné minulosti infikována virem SARS-CoV-2, je dostačující stanovení hladin protilátek ve třídě IgG. 

Odběry pro stanovení protilátek probíhají v AMBULANCI klinické imunologie a alergologie v ordinačních hodinách 7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 bez předchozího objednání.

Platební podmínky:
Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami v následujících případech:
1. Dárce rekonvalescentní plazmy – indikuje infektolog nebo hematolog
2. Stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta – indikuje imunolog, infektolog nebo epidemiolog (EPI v ohnisku nákazy) 

Samoplátci400,- Kč za jednu třídu imunoglobulínu, 100,- Kč za odběr krve (celková cena 500,- Kč za stanovení anti-SARS-CoV-2 IgG nebo 900,- Kč za stanovení anti-SARS-CoV-2 IgA + IgG). Platba pouze platební kartou.

Podrobné informace:   Stanovení protilátek Ústí nad Labem

PLZEŇ

17. LISTOPADU 1, 301 00 PLZEŇ

(PURKYŇŮV PAVILON)
 

Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň provádí stanovení protilátek proti antigenu S1 nového typu koronaviru (SARS-CoV-2) v imunoglobulínových třídách IgG a IgA metodou ELISA.

Pro ověření, zda testovaná osoba byla v nedávné minulosti infikována virem SARS-CoV-2, je dostačující stanovení hladin protilátek ve třídě IgG.     

Odběry pro stanovení protilátek POUZE po telefonickém objednání na telefonu +420 371 408 202.

Platební podmínky:

Samoplátci400,- Kč za jednu třídu imunoglobulínu, 100,- Kč za odběr krve  v naší odběrové místnosti (celková cena 500,- Kč za stanovení  jedné třídy protilátek). Platba pouze hotově.

Podrobné informace:   Stanovení protilátek Plzeň

Odběry pro stanovení protilátek proti antigenu S1 (SARS-CoV-2) provádějí tyto ordinace:

Bez objednání

 • Praha 2  –  Dittrichova 17 – Středa 7:30 – 9.30 a Čtvrtek 9:00 – 11:00
 • Příbram  –  U Nemocnice 85 – Pondělí 8:00 – 12:00 a Středa 13:00 – 17:00
 • Benešov  –  Černoleská 2053 – Úterý 8:30 – 16:30
 • Most  –  Budovatelů 2830/3 – Úterý 11:00 – 12:00
 • Chomutov  –  Kochova 1185 – Středa 9:00 – 10:00

Po telefonickém objednání

 • Praha 8  –  Sokolovská 60/155 – Pondělí – Pátek 7:00 – 8:30, tel: 224 815 941
 • Kladno  –  Fr. Kloze 2316 – Čtvrtek 11:00 – 12:00, tel: 312 292 131
 • Kolín  –  Smetanova 764 – Středa 8:00 – 10:00, tel: 321 739 014, 734 579 058
 • Ústí nad Labem  –  Na Kabátě 229 – tel: 477 751 844, 477 751 846
 • Hradec Králové  –  Habrmannova 154 – Čtvrtek 11:00 – 12:00, tel: 495 075 185