Systém kvality

NAJDETE NÁS

CENTRUM HYGIENICKÝCH LABORATOŘÍ

(Analýzy a měření v oblasti životního, pracovního a mimopracovního prostředí)

AKREDITACE DLE ISO ČSN EN ISO 17025

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj služeb pokrytých akreditací neboli zavedení nové metody či normy, nebo modifikace metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje ale zavedení nových principů měření nebo metody, které nejsou v původním rozsahu akreditace.

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20230619

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20230529

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20230417

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20230329

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20230207

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20221122

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20220606

Seznam zkoušek s uplatněným FRA – 20220331

 

 

CENTRUM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

AUTORIZACE SZÚ PRAHA

Oddělení fyziologie a psychologie práce – pracoviště České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem

CENTRUM IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

AKREDITACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189

(Akreditace v odbornostech alergologie a klinická imunologie a Lékařská mikrobiologie)

Oddělení laboratorní imunologie Ústí nad Labem a Laboratorní imunologie Praha

Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň

Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, pracoviště Praha

CERTIFIKACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189 – NASKL ČLS JEP

(Certifikace v odbornosti lékařská mikrobiologie)

Oddělení lékařské mikrobiologie Ústí nad Labem

Oddělení lékařské mikrobiologie Praha a Kladno, pracoviště Kladno

CERTIFIKACE DLE ISO 9001

Oddělení přípravných provozů Ústí nad Labem a Plzeň