Očkování a cestovní medicína

Najdete nás

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti očkování a cestovní medicíny v České republice. Naše služby můžete využít celkem v 16 očkovacích centrech v Praze a dalších 8 krajích ČR.

Očkování provádíme pro jednotlivce, organizace a firmy, které zajišťují očkování svým zaměstnancům. Organizace a firmy mohou objednat očkování hromadně a pro úhradu očkování využít např. příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiných fondů.

ONLINE REZERVACE

CENÍK OČKOVÁNÍ

V OBLASTI OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

 • očkování proti tuzemským infekcím (klíšťové encefalitidě, hepatitidám A a B, meningokokovým infekcím, chřipce) a dalším infekčním onemocněním
 • očkování pracovníků před výjezdem do zahraničí včetně doporučení a předepsání antimalarické profylaxe
 • konzultace a poradenství pro cestovatele, zahrnující
  i sestavení optimálního očkovacího plánu, doporučení
  základní cestovní lékárničky, atd.
 • vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
 • odběry krve a laboratorní vyšetření protilátek
  po očkování nebo prožití infekce
 • testování na infekci HIV/AIDS a vystavení
  mezinárodně platného certifikátu HIV statusu,

  který je nutný pro pracovní pobyty v některých zemích

INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Úhrada za očkování

V našich ordinacích provádíme očkování hrazené klientem.

Očkování hrazené z veřejného pojištění plně nebo částečně (tj. úhradu, kterou hradí příslušné zdravotní pojišťovny a nikoliv klient) poskytujeme dle platných smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami pouze v rámci Ústeckého kraje (očkovací centra Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov).

U očkování prováděného jako zvláštní očkování (např. očkování proti hepatitidě B pro zdravotníky) je očkovací látka poskytnuta zdarma, klient hradí pouze poplatek za aplikaci vakcíny.

Objednání na očkování

V našich ordinacích preferujeme objednání klienta předem – prostřednictvím on-line rezervačního systému, event. telefonicky nebo osobně. Klient může přijít na očkování i bez objednání. Objednaní klienti mají přednost. Podrobné informace o možnostech objednání jsou uvedeny u konkrétní ordinace očkování (viz. mapa – seznam pracovišť)

DALŠÍ INFORMACE

SEZNAM NEMOCÍ – PODROBNÉ INFORMACE – Příloha č. 1

Břišní tyfus Meningokokové infekce Tetanus
Černý kašel Pásový opar Vzteklina
Hemofilové infekce Plané neštovice Zarděnky
Cholera Pneumokokové infekce Záškrt
Chřipka Přenosná dětská obrna Žloutenka typu A
Japonská encefalitida Příušnice Žloutenka typu B
Klíšťová encefalitida Rakovina děložního čípku Žloutenka typu A+B
Malárie Spalničky Žlutá zimnice

 

 

VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PO OČKOVÁNÍ NEBO PROŽITÍ INFEKCE

Protilátky proti: Cena vyšetření včetně odběru
Hepatitida A (anti HAV IgG kvantitativně) 500 Kč
Hepatitida B (anti HBs kvantitativně) 500 Kč
Tetanus 600 Kč
Klíšťová encefalitida 600 Kč
Dávivý (černý) kašel 600 Kč
Záškrt 600 Kč
Zarděnky 600 Kč
Příušnice 600 Kč
Plané neštovice 600 Kč
Spalničky 600 Kč
Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) – marker proběhlé infekce Covid-19 700 Kč

 

CENÍK – Příloha č. 2

 

DALŠÍ SLUŽBY PRO CESTOVATELE – Příloha č. 3

 

EVROPSKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL O OČKOVÁNÍhttps://vaccination-info.eu/cs

V úterý 21. dubna 2020 v souvislosti s aktuálně probíhajícím Evropským týdnem očkování byl spuštěn Evropský informační portál o očkování (EVIP).

Hlavním úkolem těchto stránek je poskytovat přesné, objektivní a aktuální informace o vakcínách a očkování. Poskytují také přehled mechanismů zavedených v Evropské unii (EU), jejichž úkolem je zajistit, aby dostupné vakcíny splňovaly nejpřísnější normy bezpečnosti a účinnosti.

Jakožto iniciativa Evropské unie byly vytvořeny v návaznosti na doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, které bylo přijato v prosinci roku 2018. Stránky mají 24 jazykových mutací a jsou dostupné i v českém jazyce.

PŘÍLOHY DO ODSTAVCE – DALŠÍ INFORMACE

 

1/ SEZNAM NEMOCÍ – PODROBNÉ INFORMACE

Ceny očkování již zahrnují i poplatek za aplikaci vakcíny a jsou konečné.

Břišní tyfus

Bříšní tyfus je infekční onemocnění vyskytující se především v méně vyspělých zemích Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Původcem nemoci je bakterie Salmonella typhi, která může přežívat v zažívacím traktu člověka. Nemocný člověk nebo bacilonosič vylučuje bakterie a kontaminuje tak své okolí odkud se může infikovat další člověk. Nejčastěji dochází k přenosu prostřednictvím kontaminovaných potravin a vody. Onemocnění se obvykle projevuje vysokou horečkou, únavou, nechutenstvím, bolestmi hlavy a břicha. Prevencí tohoto onemocnění je konzumace dobře tepelně zpracovaných potraviny, vlastnoručně oloupané ovoce, balená voda.
Název očkovací látky: Typhim Vi Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Vivotif Ceník

 

Černý kašel

Dávivý (někdy též „černý“) kašel je vysoce nakažlivé, akutní infekční onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Jejím zdrojem je výhradně nakažený člověk. Přenáší se kapénkovým způsobem a nejnebezpečnější je u dětí předškolního věku. Inkubační doba tohoto bakteriálního onemocnění je průměrně jeden až dva týdny. Onemocnění se projevuje jako těžký zánět postihující sliznice dýchacích cest, hlavně průdušnic a průdušek. Postupně se mohou dostavit záchvaty typického dráždivého kašle se zajíkáním, obvykle bez teplot, při nichž se dítě dusí, modrá a zvrací. Při závažném průběhu se záchvaty objevují téměř nepřetržitě, s vysokou noční četností. Celý stav vede k těžkému vyčerpání a k dehydrataci pacienta. Onemocnět mohou děti i dospělí.
Název očkovací látky: Adacel Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Boostrix Ceník

 

Hemofilové infekce

Hemofilové infekce patří k bakteriálním infekcím a způsobují celou řadu onemocnění, která se objevují nejčastěji u kojenců a dětí do 5 let věku. Původcem onemocnění je bakterie Haemophilus influenzae, která se u člověka vyskytuje většinou naprosto bezpříznakově nejčastěji na sliznici nosu a krku. Přenáší se kapénkovým způsobem. Pokud se infekce rozšíří krví, může se projevit různými onemocněními orgánů, které původci napadají. Nejčastěji se jedná o zápal plic a meningitidu. Nejrizikovější skupinou pro toto onemocnění v dospělém věku jsou lidé tzv. splenektomií, tj. po odstranění sleziny.
Název očkovací látky: Hiberix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Cholera

Cholera je akutní infekční průjmové onemocnění. Vyskytuje se v některých rozvojových zemích jihovýchodní Asie, Afriky, na Středním východě, v Jižní Americe a některých zemích bývalého Sovětského svazu. Cholera se šíří velice rychle, zvláště pak v oblastech, kde nejsou hygienické standardy na dostatečné úrovni a úprava vody není příliš kvalitní. Původcem nákazy je bakterie Vibrio cholerae, která se přes kontaminovanou vodu či potravu dostává do trávicího traktu. Zdrojem nákazy je infikovaný člověk. Onemocnění se projevuje velmi častými průjmy. Následně dochází i ke zvracení a během krátké doby organismus ztratí velké množství vody a minerálů. Tím dochází k velké dehydrataci s žízní, poklesem krevního tlaku a selháním ledvin, které bez dostatečné náhrady vody a minerálů vedou ke smrti. Vakcína Dukoral nechrání jen proti choleře, ale také proti cestovatelskému průjmu způsobenému bakterií Escherichia Coli, která patří k nejčastějším původcům cestovatelského průjmu.
Název očkovací látky: Dukoral Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Chřipka

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění vyskytující se po celém světě. Původcem je virus chřipky. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března. Mezi lidskou populací se šíří chřipkové viry A, B a okrajově i typ C. Chřipkové viry typu A mohou infikovat nejen člověka, ale i zvířata, zatímco viry typu B upřednostňují výhradně lidského hostitele. Chřipka je intenzivní zánět dýchacích cest, který se po uplynutí inkubační doby (12-48 hodin), projeví rychlým nástupem horečky, třesavkou, bolestmi hlavy, svalů, kloubů a pocitem těžké únavy. Přenáší se kapénkovým způsobem. Nejohroženější skupinou jsou malé děti a senioři. Tetravalentní vakcína chrání proti 2 kmenům viru chřipky typu A a proti 2 kmenům viru chřipky typu B. Očkování je doporučeno provádět každoročně na podzim.
Název očkovací látky: Vaxigrip Tetra Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Influvac Tetra Ceník

 

Japonská encefalitida

Japonská encefalitida je infekční onemocnění, které se vyskytuje především v jihovýchodní Asii. Jedná se o virový zánět mozku způsobený virem japonské encefalitidy. K přenosu dochází štípnutím infikovaného komára. Nedochází k přímému přenosu z člověka na člověka. Japonská encefalitida se projevuje po 5-15 dnech horečkou, zvracením, bolestí hlavy, ztuhnutím krku a poruchami řeči. U zvláště těžkých případů se mohou objevit závažné neurologické problémy a mnoho pacientů má po prodělané nemoci trvalé následky. Specifická léčba tohoto onemocnění neexistuje. Pro očkování je nutná předem konzultace s lékařem.
Název očkovací látky: Ixiaro Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida nebo také klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění. Původcem je virus klíšťové encefalitidy napadající nervový systém. Na člověka se přenáší ze zvířat, především infikovaným klíštětem. Méně často dochází k nakažení konzumací syrového mléka nebo nepasterizovaných mléčných výrobků. Nakažená klíšťata v různých vývojových stadiích se vyskytují ve všech krajích České republiky, aktivní jsou v období od jara až do podzimu. Onemocnění probíhá většinou dvoufázově. První fáze trvá cca 3-5 dní, projeví se bolesti svalů, kloubů, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy a únavou. Po krátkém období určitého zlepšení může přijít druhá fáze onemocnění, kdy se objeví vysoké horečky, ztuhlost šíje, silné bolesti hlavy a zvracení. Dochází k postižení centrálního nervového systému s projevy nervové obrny, ztuhnutí svalů, třesem, závratěmi, poruchami paměti, spánku, dezorientací. Akutní stav onemocnění trvá 2 – 3 týdny. 2. fáze onemocnění může zanechat trvalé následky např. chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, třes a poruchy rovnováhy, obrna svalů v obličeji, obrny končetin, atd. Klíšťovou encefalitidou ročně v ČR onemocní 400 – 600 osob. foto Jana Bulantova, katedra parazitologie PřF UK
Název očkovací látky: FSME-IMMUN 0.5 ml (dospělý) Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Encepur (dospělý) Ceník
FSME-IMMUN 0.25 ml  (pro děti) Ceník
Encepur (pro děti) Ceník

 

Malárie

Malárie je jedno z nejzávažnějších infekčních onemocnění, na které ve světě každoročně zemře velké množství lidí. Vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, dále Střední a Jižní Americe a v určitých částech Asie a Tichomoří. Jedná se o parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Parazit Plasmodium využívá jako přenašeče komára a hostitelem je člověk, v jehož těle se množí. Parazit v těle infikovaného člověka prodělává část svého vývojového cyklu v buňkách jater a v červených krvinkách. Příznaky malárie se objeví většinou po cca 10-15 dnech od nákazy a patří k nim horečka, zimnice, bolest kloubů a pocení. Pokud není malárie včas a účinně léčena, může dojít k rozvoji závažného onemocnění s rizikem úmrtí.
Název očkovací látky:

Antimalarika lze zakoupit na lékařský předpis v lékárně.

Recept vystaví lékař ordinace očkování a cestovní medicíny.

 

Meningokokové infekce

Meningokokové infekce jsou závažná bakteriální onemocnění způsobující zánět mozkových blan (tzv. hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (tzv. sepsi). Nemoc mívá často rychlý průběh, kdy v krátké době čítající několik hodin, může dojít k selhání organizmu ohrožujícímu život. Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo bacilonosič. Původcem onemocnění je bakterie Neisseria meningitidis různých séroskupin. Bakterie se přenáší kapénkovou cestou např. při mluvení, kašlání či kýchání. Onemocnění začíná náhle vysokou horečkou, silnými bolestmi hlavy a kloubů. Po těchto příznacích může následovat náhlý nástup ospalosti a ztuhnutí šíje. Na kůži se mohou vytvořit červené skvrnky, které neustále přibývají. Komplikace meningokokového onemocnění mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii a trvalé poškození mozku. U 10 – 15 % nemocných má infekce extrémně závažný průběh končící úmrtím v krátké době po začátku onemocnění. V nejhorších případech vede toto onemocnění k úmrtí. Nejohroženějšími věkovými skupinami jsou děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15-25 let.
Název očkovací látky: Menveo (séroskupiny A+C+W135+Y) Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Nimenrix (séroskupiny A+C+W135+Y) Ceník
Bexsero (séroskupina B) Ceník
Trumenba (séroskupina B) Ceník

 

Pásový opar

Pásový opar je bolestivé infekční virové onemocnění. Je způsobeno stejným původcem jako plané neštovice, herpetickým virem varicella zoster virus. Po prodělaných planých neštovicích zůstává v těle „neaktivní“ virus, který se ale po určité době může znovu aktivovat a způsobit pásový opar. Pásový opar vznikne následkem oslabení imunity vnějšími (stres, fyzická námaha, atd.), nebo vnitřními faktory (léčba oslabující imunitní systém, nemoc, atd.). Pro očkování je nutná předem konzultace s lékařem.
Název očkovací látky: Zostavax Cena vakcíny včetně aplikace: dočasně není k dispozici

 

Plané neštovice

Plané neštovice jsou vysoce nakažlivé onemocnění postihující především děti. Onemocnění postihuje většinu dětské populace. Virus planých neštovic Varicella zoster se přenáší vzduchem při kontaktu s nemocným člověkem. Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou, celkovou únavou a četnou vyrážkou. U zdravých dětí probíhá onemocnění zpravidla bez komplikací, u dospělých je průběh onemocnění těžší a častěji vznikají komplikace. Onemocnění je nebezpečný zejména pro těhotné ženy, které neprodělaly onemocnění v dětství a nebyly očkovány.
Název očkovací látky: Varilrix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Pneumokokové infekce

Pneumokokové infekce patří k velmi častým onemocněním. Jejich průběh je různý od lehkých respiračních onemocnění až po těžké zápaly plic a mozkových plen označovaných jako invazivní pneumokoková onemocnění. Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae. Zdrojem infekce je nemocný člověk nebo bacilonosič, infekce se šíří vzduchem. Nemoc se projevuje se zpravidla náhle vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Doprovází ji kašel a bolest na hrudi. Nebezpečí pneumokokové infekce spočívá v relativně časté antibiotické rezistenci. Závažné průběhy onemocnění mohou být smrtelné.
Název očkovací látky: Prevenar 13 Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Přenosná dětská obrna

Dětská obrna je vysoce nakažlivé virové infekční onemocnění mozku a míchy postihující především děti a mladší dospělé jedince. Virus poliovirus se přenáší především prostřednictvím kontaminovaných tekutin nebo potravin. Virus napadá nervový systém a může způsobit ochrnutí, často trvalé. Dětská přenosná obrna probíhá v naprosté většině případů bez zjevných známek infekce. Zasáhnou-li viry dětské obrny centrální nervový systém, mohou se rozvinout těžší formy onemocnění. Od roku 1961 se díky očkování celé dětské populace bývalé Československo stalo jednou z prvních zemí bez výskytu dětské přenosné obrny. V současnosti se infekce může vyskytnout jako importovaná nákaza z oblastí, kde se stále vyskytuje. Na dětskou obrnu dosud neexistuje účinná léčba. Rizikovými oblastmi s endemickým výskytem jsou Pákistán a Afgánistán a některé země rovníkové Afriky.
Název očkovací látky: Imovax Polio Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Příušnice

Příušnice jsou akutní virové onemocnění způsobující bolestivý zánět slinných žláz, provázený jejich zduřením. K přenosu dochází kapénkovým způsobem z jedné osoby na druhou. Inkubační doba je obvykle 14-23 dní. Nemoc se projeví zpravidla horečkou a bolestivým zduřením příušních slinných žláz. Zpočátku bývá postižena jedna strana a po 2-3 dnech zánět přechází na druhou stranu. Infekce v dětském věku většinou proběhne bez dalších komplikací, s vyšším věkem se onemocnění častěji komplikuje.
Název očkovací látky: Priorix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
M-M-RVAXPRO Ceník

 

Rakovina děložního čípku (HPV)

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější typ rakoviny u žen po rakovině prsu. Příčinou vzniku onemocnění jsou virové, převážně sexuálně přenosné lidské papilomaviry (Human Papilomavirus, HPV), kterých existuje veliké množství. HPV viry se přenáší na jak na ženy tak i na muže, a to i od infikovaných osob, které nevykazují žádné příznaky. K přenosu infekce dochází převážně přímým kontaktem, dotykem kůže a sliznic. Infekce často probíhá bez zřetelných příznaků a po roce či dvou sama odezní. Pokud infekce přetrvá, může se projevit jako genitální bradavice (kondylomata) nebo rakovina děložního čípku, včetně předrakovinových stavů. Rakovina děložního čípku nádorovou přeměnou buněk, které se nacházejí na povrchu děložního čípku a jsou dlouhodobě infikovány HPV virem. HPV infekce může být příčinou přednádorových stavů nebo nádorů nejen na děložním čípku, ale také v pochvě, na vulvě a v oblasti konečníku. Nejširší ochranu proti HPV poskytujeočkování vakcínou Gardasil 9, která je indikována k aktivní imunizace proti HPV onemocněním v oblasti děložního čípku, vulvy, pochvy, konečníku, a to včetně ochrany proti genitálním bradavicím.
Název očkovací látky: Cervarix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Gardasil 9 Ceník
Gardasil (dříve Silgard) Ceník

 

Spalničky

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění. Přenáší se kapénkami, vzdušnou cestou. Původcem onemocnění je virus spalniček, jehož výhradním hostitelem se je člověk. Onemocnění často doprovází horečka a vyrážka. Inkubační doba trvá průměrně 13 dní, člověk je však infekční už 2-4 dny před výskytem vyrážky a ještě 4 dny po jejím ústupu. Po onemocnění získává člověk dlouhodobou imunitu. Očkování proti spalničkám je nutné zkontrolovat před výjezdem do zahraničí, všechny osoby narozené 1968 a mladší by měly mít záznam o 2 dávkách očkování. Lze provést též kontrolu stavu protilátek laboratorním vyšetřením.
Název očkovací látky: Priorix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
M-M-RVAXPRO Ceník

 

Tetanus

Tetanus je nebezpečné bakteriální infekční onemocnění. Původcem tetanu je baktérie Clostridium tetani. V půdě může baktérie přežívat mnoho let. Lidé se nejčastěji infikují ranou, často i nepatrnou, způsobenou např. hřebíkem, třískou nebo jinými řeznými předměty kontaminovanými touto bakterií. V infikované ráně začne bakterie produkovat toxin, který se pevně naváže na nervovou tkáň. Tetanus se projevuje křečemi a problémy s koordinací svalových pohybů, může dojít k rozvoji celkových křečí. Onemocnění tetanem bývá smrtelné. Očkování proti tetanu je v České republice povinné pro děti i dospělé. U dospělých je doporučeno přeočkování po 15 letech nebo po úrazu. Datum očkování proti tetanu si nechte zaznamenat též na kartičku zdravotní pojišťovny.
Název očkovací látky: Vacteta Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Tetavax Ceník
Adacel Ceník
Boostrix Ceník

 

Vzteklina

Vzteklina je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému zůsobeného virem vztekliny, který napadá jak člověka, tak také zvířata. Onemocnění vzteklinou je 100% smrtelné. K lidské nákaze nejčastěji dochází po napadení a pokousání nemocným zvířetem. Zdrojem nákazy je nejčastěji pes, z divokých zvířat také skunk, mýval, promyka a další druhy teplokrevných zvířat a některé druhy netopýrů. Příznaky nemoci se projeví za několik týdnů až několik měsíců po nakažení, nejčastěji za 2 – 8 týdnů. Nemoc se projevuje změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, parézami a paralýzami. Dojde-li k propuknutí vztekliny, je smrt téměř nevyhnutelná, protože neexistuje žádná léčba tohoto onemocnění. Prevencí je očkování, buď preexpoziční (preventivní) nebo postexpoziční. Postexpoziční očkování je včasné očkování proti vzteklině lidí, u kterých došlo nebo mohlo dojít k nákaze: protilátky přítomné během inkubační doby zabrání postupu viru do mozku a vzteklina vůbec nepropukne. Očkování proti vzteklině je při expozici viru vztekliny život zachraňující úkon. Preexpoziční očkování provádíme u cestovatelů.  Vzteklina se vyskytuje v řadě zemí světa. V České republice byla vymýcena, od r. 2005 jsme zemí rabies-free.
Název očkovací látky: Verorab Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Zarděnky

Zarděnky patří k akutním virovým onemocněním, která jsou vysoce nakažlivá. Onemocnění se projevuje charakteristickou vyrážkou po celém těle postiženého. Původce je virus zarděnek. Přenáší se vzdušnou cestou a přenášejí se z člověka na člověka. Na počátku onemocnění nemá postižený žádné příznaky. Následně dojde ke zduření uzlin, teplotě a objeví se charakteristická vyrážka. Onemocnění v dětském věku obvykle nebývá provázeno komplikacemi. Nebezpečné jsou zarděnky především pro neočkované těhotné ženy.
Název očkovací látky: Priorix Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
M-M-RVAXPRO Ceník

 

Záškrt

Záškrt je bakteriální infekční onemocnění. Jeho původce, bakterie Corynebacterium diphteriae, může přežívat i několik týdnů v prachu nebo zaschlém hlenu. Nemoc se přenáší převážně vzdušnou cestou, méně často může dojít k přenosu i kontaminovanými předměty. Bakterie napadá dýchací cesty, mandle, hrtan, hltan a kůži. Může dojít ke zduření krku, což v případě neléčení může vést až k udušení. V rozvojových zemích je záškrt dodnes příčinou dětských úmrtí. V České republice bylo toto onemocnění díky plošnému očkování eliminováno. Vyskytuje se stále v řadě zemí světa.
Název očkovací látky: Adacel Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Boostrix Ceník

 

Žloutenka typu A (Virová hepatitida A)

Žloutenka (hepatitida) typu A je onemocnění způsobené virem hepatitidy A. Žloutenka typu A se často označuje jako „nemoc špinavých rukou“. Přenáší se zpravidla požitím kontaminovaných potravin, nápojů nebo přímým kontaktem s kontaminovanými předměty. Zdrojem nákazy je výhradně nemocný člověk, který virus hepatitidy typu A vylučuje stolicí, a to již před objevením prvních příznaků onemocnění. Dojde-li např. ke znečištění zdroje pitné vody, obvykle situace končí epidemií. Problém onemocnění žloutenkou je v tom, že infikovaný člověk nemusí mít dlouho žádné příznaky nemoci a přesto u něj již dochází k vylučování původce infekce. Mezi první projevy patří nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žeberním obloukem, bolest břicha a celková slabost. V akutní fázi nemoci dochází k zežloutnutí kůže a očí, ztmavnutí moči, vylučování světlé stolice a extrémní únavě. Průběh onemocnění bývá zpravidla příznivý a nezanechává následky. Prevence zahrnuje dodržování osobní hygieny a hygienických zásad s velkým důrazem na konzumaci nezávadné pitné vody a potravin.
Název očkovací látky: Avaxim (pro dospělé) Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník
Havrix 720 Junior (pro děti) Ceník
Vaqta Pediatric (pro děti) Ceník

 

Žloutenka typu B (Virová hepatitida B)

Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které způsobuje odolný virus hepatitidy B. Zdrojem infekce se stává nemocný člověk nebo nosič s pozitivitou markeru HBsAg. Přenos na člověka se uskutečňuje krví, přímým způsobem (krevní transfúze, operační zákroky, poranění jehlou, atd.) nebo nepřímo používáním společných hygienických potřeb (kartáček na zuby, holící strojek, atd.). K infekci dochází také přes sliznice při sexuálním styku nebo z infikované matky na plod. Klinický průběh virové hepatitidy typu B se podobá virové hepatitidě A s častější bolestí kloubů a vyrážkou, ale průběh bývá závažnější než u hepatitidy typu A. U určitého procenta případů se akutní forma vyvine v chronickou formu onemocnění. V České republice se provádí plošné očkování dětí, počínaje rokem narození 1989 a všichni mladší už by měli být očkováni. U starších osob se doporučuje očkování proti hepatitidě typu B pokud cestují do zemí s vysokým výskytem této infekce nebo pokud jim hrozí přenos infekce sexuálním stykem.
Název očkovací látky: Engerix B (dospělí) Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Žloutenka typu A+B (Virové hepatitidy A a B)

Popis onemocnění je uveden výše v odstavcích věnovaných žloutence typu A a žloutence typu B.
Název očkovací látky: Twinrix Adult (dospělí) Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je nebezpečné virové krvácivé horečnaté onemocnění. Vyskytuje se zejména zemích subtropické a tropické Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Původcem je virus žluté zimnice patřící mezi flaviviry. Vzhledem k tomu, že inkubační doba žluté zimnice je velmi krátká (3-6 dní) a dosud neexistuje žádná léčba, je očkování jedinou spolehlivou ochranou. Onemocnění má různé formy, od lehčí až po selhání orgánů končících smrtí. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestmi hlavy a zad, nevolností, zvracením a celkovou únavou. V těžších případech může dojít ke krvácení do kůže, zažívacího traktu, které se projevuje černou stolicí, u žen také ke gynekologickému krvácení. Průvodním příznakem může být zažloutnutí kůže, odtud pramení název nemoci. Očkování proti žluté zimnici může být vyžadováno před cestou do některých zemí. V tomto případě musí být očkování zapsáno do Mezinárodního očkovacího průkazu.
Název očkovací látky: Stamaril Cena vakcíny včetně aplikace: Ceník

 

 

 

 

 

2/ CENÍK

EXCELOVSKÝ SOUBOR Z CENÍKU

 

 

3/ DALŠÍ SLUŽBY PRO CESTOVATELE

 

Odborná konzultace v cestovní medicíně

Naši odborníci vám před cestou do zahraničí sestaví v závislosti na cílové destinaci optimální očkovací plán, doporučí obsah základní cestovní lékárničky včetně doporučení chemoprofylaxe malárie dle oblastí, trasy a charakteru pobytu, vhodných repelentů a dostupných přípravků k individuální dezinfekci vody, atd.
Cena služby (30 minut): 300 Kč

 

Vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu – MOP

Součástí cestování do některých oblastí je kromě vlastního očkování i záznam o jeho provedení v mezinárodně platném a uznávaném průkazu. V průkazu jsou zaznamenána data nejen o povinném očkování, ale na žádost je možné do průkazu zapsat i data o pravidelném a doporučeném očkování vzhledem k tomu, že údaje o očkování jsou vyžadovány některými státy při vstupu na jejich území nebo při dlouhodobějším pobytu. Záznamy o provedeném očkování musí být v Mezinárodním očkovacím průkazu vyplněny v angličtině nebo ve francouzštině.
Cena služby: 100 Kč

 

Vystavení receptu na antimalarika

Antimalarika nejsou volně prodejná a lze je zakoupit v lékárně pouze na lékařský předpis. Naši odborníci vám doporučí chemoprofylaxi malárie dle oblasti, trasy a charakteru pobytu.
Cena služby (za 1 recept): 50 Kč

 

Vystavení certifikátu o HIV statusu

Cena zahrnuje odběr vzorku krve, laboratorní vyšetření v našich akreditovaných laboratořích a vystavení certifikátu pro cestovatele do zahraničí.
Cena služby: 150 Kč

 

 

 

Preventivní vyšetření stolice na parazity po návratu z tropů

Vyšetření stolice na střevní parazity je vhodné provádět cca tři týdny po návratu z tropické oblasti a to i v případě, že netrpíte žádnými klinickými příznaky. Toto vyšetření je nenáročné a provádíte si jej v klidu domova pomocí návodu a materiálu, který obdržíte zdarma v laboratoří.

Provádí se „Standardní parazitologické vyšetření“ jeden vzorek stojí 150 Kč a vyšetření je určeno pro osoby bez cestovatelské anamnézy. V případě „Specializovaného parazitologická vyšetření“ kdy jeden vzorek stojí 500 Kč se provádí širší spektrum metod cílených na exotické parazity. Metodicky správně je vyšetřit tři vzorky stolice odebírané obden. Pracoviště ZÚ je zároveň pracovištěm Národní referenční laboratoře pro diagnostiku střevních parazitóz, školícím, konzultačním a expertním pracovištěm pro obor lékařská parazitologie s celonárodní působností.

Tato služba je prováděna pouze po předchozí domluvě.

Cena služby: 500 Kč