Půdy a zeminy

NAJDETE NÁS

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy půd a zemin jsou určeny stavebním a vodohospodářským firmám, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady atp.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory půdy dle vyhl. č. 257/2009 Sb.
  • Rozbory půdy dle vyhl. č. 437/2016 Sb.
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě se provádí stanovení rizikových prvků a látek v půdě, na kterou má být sediment použit. Dle vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) se provádí stanovení agrochemických vlastností půdy, kam se má kal uložit.

Další informace:

Minimální potřeba vzorku k analýze je 1 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našich pracovištích Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality