Měření hluku a ultrazvuku, zpracování hlukových studií

NAJDETE NÁS

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření hluku v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

 

Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

 • měření hluku na pracovištích plynoucí z požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, atd.
 • měření a hodnocení hlukové zátěže pracovníků
 • měření ultrazvuku na pracovištích v jednotřetinooktávových pásmech 20 kHz, 25 kHz, 31,5 kHz a 40 kHz, limit pro pracovní prostředí je Lteq, 8 h = 105 dB, zdrojem může být např. ultrazvukové svařování, zahřívání, čistící lázně
 • měření hluku pro účely kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení ve vztahu k legislativě
 • poradenská a konzultační činnost, další druhy měření hluku a ultrazvuku na pracovištích (pro projektové práce, vyhodnocení nápravných a technických opatření apod.)

Měření a hodnocení hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí

Provádíme měření hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech, ve venkovním i vnitřním prostředí. Vše v denní i noční době. Výsledky měření mohou být použity např. k posouzení hlukové situace, ke kolaudacím, stavebním povolením, jako podklady k hlukovým studiím, řešení stížností apod.

 • měření a hodnocení hluku z dopravy (silniční, železniční, letecké)
 • měření a hodnocení stacionárních zdrojů hluku (např. hluk z tepelných čerpadel, z hudební produkce, vzduchotechnických zařízení, výtahů, výměníkových stanic, provozoven a dílen, průmyslových provozů apod.)
 • měření a hodnocení impulsního hluku (střelnice, lomy, průmyslové zdroje apod.)
 • zpracování hlukových studií
 • měření a hodnocení akustického výkonu zdrojů hluku
 • poradenská a konzultační činnost, návrhy dalšího postupu nebo nabídka dalších druhů měření

 

Hluk (pracovní, venkovní, vnitřní, ultrazvuk, hlukové studie)
Kraj
Město
Adresa
Kontakt
E-mail
Telefon
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Ing. Renata Wircińská
renata.wircinska@zuusti.cz
776264260
Náchod
Denisovo nábřeží 840, 547 01 Náchod
Ing. Renata Wircińská
renata.wircinska@zuusti.cz
776264260
Trutnov
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Mgr. Petr Havel
petr.havel@zuusti.cz
721380353
Pardubický kraj
Pardubice
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Ing. Kateřina Petrová, DiS.
katerina.petrova@zuusti.cz
606677912
Liberecký kraj
Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Ing. Petr Mrázek, Ph.D.
petr.mrazek@zuusti.cz
721269342
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Pasteurova 3658/3a, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Jaroslav Soběslav
jaroslav.sobeslav@zuusti.cz
734575322
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Ing. Jana Doušová
jana.dousova@zuusti.cz
724034016
Plzeňský kraj
Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Ing. Zdeněk Chodora, Ph.D.
zdenek.chodora@zuusti.cz
721867394
Tachov
Volyňská 1544, 347 01 Tachov
Ing. Jan Tůma
jan.tuma@zuusti.cz
602681206
Jihočeský kraj
České Budějovice
L.B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
Ing. Lubomír Opekar
lubomir.opekar@zuusti.cz
602793639
Hlavní město Praha
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Mgr. Marcela Kalinová
marcela.kalinova@zuusti.cz
602415792
Středočeský kraj
Kladno
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Kolín
U Nemocnice 430, 280 00 Kolín 3
Ing. Jakub Lodinský
jakub.lodinsky@zuusti.cz
602193580
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Kučera
z.kucera@zuusti.cz
602649407

 

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Nabídka – měření hluku

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.