Měření vibrací

NAJDETE NÁS

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření vibrací v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

Měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí

 • měření vibrací přenášených na ruce, celkových vibrací přenášených na člověka a vibrací v budovách
 • měření vibrací z ručního nářadí, strojů, zařízení apod.
 • hodnocení expozice vibracím dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • měření ke kategorizaci prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • měření pro účely posouzení nemocí z povolání
 • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
 • poradenská a konzultační činnost

Měření a hodnocení vibrací v mimopracovním (komunálním) prostředí

 • měření vibrací v budovách
 • měření a hodnocení vibrací ze stacionárních zdrojů a vibrací z dopravy
  (silniční, železniční, tramvajová, metro)
 • měření k objektivizaci stavu, k zajištění podkladů pro řešení stížností
 • měření ke kolaudacím
 • poradenská a konzultační činnost

 

 

Vibrace (na ruce, na celé tělo)
Kraj
Město
Adresa
Kontakt
E-mail
Telefon
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Náchod
Denisovo nábřeží 840, 547 01 Náchod
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Trutnov
Úpická 94, 541 01 Trutnov
Ing. Zuzana Šebestová
zuzana.sebestova@zuusti.cz
721380353
Pardubický kraj
Pardubice
Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Ing. Miroslav Fixa
miroslav.fixa@zuusti.cz
606546812
Liberecký kraj
Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec
Ing. Petr Mrázek, Ph.D.
petr.mrazek@zuusti.cz
721269342
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Pasteurova 3658/3a, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kudová
lenka.kudova@zuusti.cz
724034028
Most
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Mgr. Naděžda Vančurová
nadezda.vancurova@zuusti.cz
602434114
Plzeňský kraj
Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Ing. Zdeněk Chodora, Ph.D.
zdenek.chodora@zuusti.cz
721867394
Tachov
Volyňská 1544, 347 01 Tachov
Ing. Jan Tůma
jan.tuma@zuusti.cz
602681206
Jihočeský kraj
České Budějovice
L.B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
Ing. Lubomír Opekar
lubomir.opekar@zuusti.cz
602793639
Hlavní město Praha
Praha
Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Středočeský kraj
Kladno
Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Kolín
U Nemocnice 430, 280 00 Kolín 3
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Příbram
U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
Ing. Petr Svatek
petr.svatek@zuusti.cz
724342955
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Kučera
z.kucera@zuusti.cz
602649407

 

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.