JARNÍ PYLOVÁ SEZÓNA 2022 JE V PLNÉM PROUDU
17 Úno, 2022
Pylová informační služba (dále PIS) sleduje aktuální výskyt pylových zrn a spór plísní v ovzduší. Letos byl zahájen provoz v polovině února v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích a v řádu dnů až týdnů se postupně v závislosti na aktuálním stavu počasí přidají další stanice (Karlovy Vary, Ústí nad Orlicí).

PIS Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem podává informace o pylové situaci na webu Zdravotního ústavu www.zuusti.cz a dále jsou zasílány do centrální pylové databanky ČR  v Brně  a do centrální Evropské databanky ve Vídni.

K záchytu pylových zrn v ovzduší využívají všechny stanice pylový lapač Burkard, odečet se provádí standardními metodami pro činnost PIS. Množství pylových zrn ovlivňuje celá řada faktorů, hlavní význam mají aktuální meteorologické podmínky.

PIS poskytuje tedy cenné informace jak pacientům, tak lékařům. Lékaři tak mohou včas nasadit adekvátní léčbu a případně upravit jejich režim tak, aby byl kontakt s alergeny co nejmenší. V současné době roste význam PIS i z hlediska sledování změn klimatu. Z dat pylového monitoringu vyplývá, že pylová sezóna se prodlužuje, dochází k prolínání doby kvetení jednotlivých alergenních druhů rostlin a tím i roste riziko pro pacienty.