MĚŘENÍ HLUKU

MĚŘENÍ HLUKU

NABÍZÍME VÁM: V pracovním prostředí:měření hluku na pracovištích plynoucí z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví, měřenía hodnocení hlukové zátěže pracovníků, měření ultrazvuku na pracovištích, měření hluku pro účely kategorizace prací, další druhy měření hluku...