Rozbory odpadní vody
27. 4. 2021
Vlastníte nebo provozujete čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo septik? Dostali jste na úřadě Rozhodnutí o vypouštění vod (Povolení k nakládání s vodami)? To znamená, že musíte zajistit provádění laboratorních rozborů vypouštěných odpadních vod splaškových. My Vám odběry i rozbory zajistíme.