Kontrola účinnosti dezinfekčních prostředků
1 Čvc, 2020
Provádíme ověření, zda používaný přípravek působí na definované kmeny vybraných mikroorganismů. Stanovení baktericidního účinku. Stanovíme, zda je přípravek správně naředěn, zda není vystaven příliš velké mikrobiologické zátěži a pokud je v použití, zda není změněna účinnost. read more