Základní informace

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Statutárním orgánem zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

Postavení a působnost zdravotního ústavu jsou upraveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

 

Základní údaje

Název:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Sídlo:
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán:
Ing. Pavel Bernáth, ředitel

IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Telefonní kontakt: 844 06 06 06 (zákaznická linka), 477 751 122 (sekretariát ředitele)

ID datové schránky: nf5j9jn

Elektronická podatelna: podatelna@zuusti.cz, info@zuusti.cz

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky