Základní informace

Základní informace

Název a sídlo:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen ředitelem Ing. Pavlem Bernáthem

IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

 

  • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace.
  • Zřizovatelem zdravotního ústavu je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
  • Statutárním orgánem zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví ČR.
  • Právním předpisem, na jehož základě zdravotní ústav vznikl, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů.
  • Postavení a působnost Zdravotního ústavu je upraveno v § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným MZ ČR.

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb