VZORKOVÁNÍ REKREAČNÍCH VOD
11 Srp, 2021
Zdravotní ústav odebírá vzorky všech typů vod. V letní sezóně nejvíce vody rekreační. Např. jezero Milada v Ústí nad Labem

Tento způsob vzorkování bylo možno zvolit z důvodu čistoty nově napuštěného jezera, kdy nehrozí negativní ovlivnění odběru zvířením dnových sedimentů. Jinak je nutné použití mola nebo plavidla. Standardně je též nutné, v rámci zajištění bezpečnosti práce, použití plovací záchranné vesty a vzorkování vždy za přítomnosti druhé osoby.