AZBEST
28 Dub, 2021
Stavíte, bouráte, rekonstruujete, provádíte drobné stavební úpravy? Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nebo jenom chcete vědět v čem žijete?

NABÍZÍME VÁM:

  • průzkumy staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu, včetně akreditovaného odběru, analýzy a vypracování zprávy z průzkumu
  • prokázání a určení druhu azbestu
  • analýzu vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu na obsah azbestu
  • odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následnou analýzu na výskyt vláknitého prachu včetně azbestových vláken.